ROMFART

Stråling skader astronauter

SNARVISITT: En snarvisitt til Mars kan være greit, men tenk på hvor mye stråling du blir utsatt for før du tar med flyttelasset.
SNARVISITT: En snarvisitt til Mars kan være greit, men tenk på hvor mye stråling du blir utsatt for før du tar med flyttelasset. Bilde: NASA

Romfarere kan få problemer med romfølelse, hukommelse og stress.

NASA undersøker

Astronauter som oppholder seg i romferger og på romstasjoner er godt beskyttet mot romstråling på grunn av jordens magnetfelt, men mannskap på oppdrag på Mars kan tilbringe opp til tre år utenfor disse beskyttende boblene.

NASA har derfor bestemt seg for å finansiere 12 prosjekter som skal undersøke hvordan stråleeksponering i rommet over lengre tid potensielt kan gi astronauter helseproblemer, skriver New Scientist.

Partikkelstråling

Ett av disse prosjektene ledes av Bernard Rabin ved University of Maryland i USA. Han har i flere år studert hvordan stråling påvirker oppførselen og de kognitive evnene hos rotter, og hans resultater viser bekymringsverdige virkninger.

Rabin har fokusert på effektene av kraftig partikkelstråling. Partikkelstråling er stråling som består av små partikler med svært høy hastighet. I Rabins tilfelle har det vært snakk om nuklider fra tunge grunnstoffer som for eksempel jern.

Dårligere beskyttelse

Slike partikler er vanskeligere å beskytte seg mot enn lettere elementer, og Rabins forskning antyder at det er sannsynlig at de derfor påvirker hjernen.

Forskningsgruppen har sendt slike tungpartikler mot hjernen på rotter ved hjelp av partikkelakselatorer. Deretter har de testet rottene for å se på endringer i deres kognitive evner.

Flere endringer

Rotter som har blitt utsatt for partikkelstråling orienterer seg dårligere i labyrinter, og har vanskeligere for å lære seg og trykke på en knapp for å få mat.

De blir også lettere distrahert, og blir mer urolige og engstelige i stressende situasjoner.

Lik dose, ulik tid

Disse virkningene er tydelige i rotter som får så lite som 0.5 gray stråling.

Dette er så lite at rottene ikke lever kortere enn normalt, og ifølge forskerne er det ikke mer enn hva astronauter blir utsatt for på Mars.

Imidlertid understreker Bernard Rabin at rottene får hele dosen umiddelbart, mens astronauter får den gradvis over flere år.I praksis mener Rabin strålingen kan svekke astronautenes evner på lengre oppdrag.

- Hvis du må lokalisere et objekt i rommet og ikke får det til, kan det skape problemer. Det er heller ikke positivt hvis astronauter blir engstelige, så de ikke blir villige til å utforske rommet - eller hvis de blir mindre oppmerksomme og tar sjanser de ikke burde ta, sier Rabin til New Scientist.

Bær som motgift

Men det finnes en løsning.

En av Rabins studier viser at rotter som fikk jordbær- og blåbærekstrakt før de ble utsatt for stråling, fikk svakere bivirkninger.

Sannsynligvis er dette på grunn av antioksidantene disse bærene inneholder.

Kanskje blir jordbær- og blåbærsaft snart obligatorisk i astronautenes matrasjoner?

Les mer om: