ARBEIDSLIV

Støtter NTNU-revolusjon

Teknisk Ukeblads nettlesere er stort sett enig med professor Helge Nørstrud ved NTNU. Han vil ha radikale endringer i sivilingeniørutdanningen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), snu opp-ned på titler og endre navn til Universitetet i Trondheim (TU nr. 14).

I en spørreundersøkelse på Teknisk Ukeblads hjemmesider tekblad.no er 77 prosent helt eller delvis enig med Nøsterud. 42 prosent svarer at de helt klart er enig i at det må røskes opp i både titler og utdanning. I tillegg sier 35 prosent seg stort sett enig i hans forslag. Bare 20 prosent av dem som svarte på nettsidene til TU vil beholde dagens system. Tre prosent av de meningsbærende leserne svarte Vet ikke.

Det kom inn 265 svar på spørreundersøkelsen.