MILJØ

Støtter gasskraftverk

De vil sågar nesten doble størrelsen, fra 900 MW til 1,6 GW, sammenlignet med forslaget Statoil har søkt konsesjon for.

Årsaken er at da oppnås et så stort CO 2-utslipp at det kan være lønnsomt å frakte klimagassen i rør ut på sokkelen og reinjesere den i reservoarene.

Rådgiver Victor Jakobsen i Bellona fremhever at renseteknikkene for CO 2 finnes allerede og det er realisert blant annet i USA. Han mener at den løsningen Sargas har kommet frem til, se TU 19/04, kan bygges nå.

- Vi mener at gassen må kunne utnyttes i Norge. Å dekke opp kraftbehovet i Midt-Norge samtidig som investeringene i Haltenpipe kan utnyttes langt bedre, er et godt bidrag til å løse CO2-problemene og å realisere forpliktelsene Norge har i Kyoto-avtalen, sier Jacobsen

I Bellonas beregninger brukes 65 øre per Sm 3 gass, mens strømprisen ut er satt til 25 øre kWh. Dette er sannsynligvis noe høyt i forhold til de tall Statoil opererer med.

Men Bellona understreker at den største gevinsten ligger i at man med gasskraftverk på Tjeldbergodden, kan nytte gassressurser som ellers ville gå tapt, samt utnytte kapasiteten i Haltenpipe fullt ut. Jacobsen havder at det er fullt mulig å utnytte CO 2 injesering for økt oljeutvinning i feltene på Haltenbanken.

Gevinstene er i henhold til Oljedirektoratates beregninger hele 300 millioner fat oljeekvivalenter. Med dagens oljepriser er dette verdier for 80 milliarder kroner.

Det er først og fremst på Draugen-feltet behovet for injeksjon av CO 2 er størst. Derfor er det innledet samtaler mellom Statoil, Shell og myndighetene.

CO 2 må fraktes til feltet i en rørledning. Jacobsen mener at Staten må sørge for at denne blir lagt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.