Støtter gasskraftverk

  • Miljø

De vil sågar nesten doble størrelsen, fra 900 MW til 1,6 GW, sammenlignet med forslaget Statoil har søkt konsesjon for.

Årsaken er at da oppnås et så stort CO 2-utslipp at det kan være lønnsomt å frakte klimagassen i rør ut på sokkelen og reinjesere den i reservoarene.

Rådgiver Victor Jakobsen i Bellona fremhever at renseteknikkene for CO 2 finnes allerede og det er realisert blant annet i USA. Han mener at den løsningen Sargas har kommet frem til, se TU 19/04, kan bygges nå.

- Vi mener at gassen må kunne utnyttes i Norge. Å dekke opp kraftbehovet i Midt-Norge samtidig som investeringene i Haltenpipe kan utnyttes langt bedre, er et godt bidrag til å løse CO2-problemene og å realisere forpliktelsene Norge har i Kyoto-avtalen, sier Jacobsen

I Bellonas beregninger brukes 65 øre per Sm 3 gass, mens strømprisen ut er satt til 25 øre kWh. Dette er sannsynligvis noe høyt i forhold til de tall Statoil opererer med.

Men Bellona understreker at den største gevinsten ligger i at man med gasskraftverk på Tjeldbergodden, kan nytte gassressurser som ellers ville gå tapt, samt utnytte kapasiteten i Haltenpipe fullt ut. Jacobsen havder at det er fullt mulig å utnytte CO 2 injesering for økt oljeutvinning i feltene på Haltenbanken.

Gevinstene er i henhold til Oljedirektoratates beregninger hele 300 millioner fat oljeekvivalenter. Med dagens oljepriser er dette verdier for 80 milliarder kroner.

Det er først og fremst på Draugen-feltet behovet for injeksjon av CO 2 er størst. Derfor er det innledet samtaler mellom Statoil, Shell og myndighetene.

CO 2 må fraktes til feltet i en rørledning. Jacobsen mener at Staten må sørge for at denne blir lagt.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå