Stort potensiale for å ta i bruk solkraft langs norske veier

Samferdselssektorenhar et betydelig potensial til å utvikle prosjekter med solkraftproduksjon, og det kun ved åutnytte konfliktfrie, «grå arealer» som allerede beslaglegges.

For de mest egnede prosjektene er det estimert et utbyggingspotensial på i overkant av 0,6 GWp innen 2030.
For de mest egnede prosjektene er det estimert et utbyggingspotensial på i overkant av 0,6 GWp innen 2030.
15. aug. 2023 - 08:00

Det sier en rapport som ser på potensialet for etablering av solkraft på arealer
avsatt til samferdselsinfrastruktur i Norge. Rapporten ble lansert i Samferdselsteltet, tirsdag 15. august under Arendalsuka. Den er laget på oppdrag fra Solenergiklyngen og VIA, næringsklyngen for transportinfrastruktur.

- Solceller i samferdselsinstallasjoner vil kunne plasseres på grå arealer langs vei og bane, og bidra til stor kraftproduksjon for Norge. Jeg håper å se mange flotte solkraftinstallasjoner på slike plasseringer de neste årene. Da må noen gå foran og bygge de første anleggene, og Norconsult blir gjerne med på laget, sier Alise J. Hjellbrekke, seniorrådgiver solenergi og lagring, i Norconsult

Mange barrierer

I dag hindres denne typen utbygging av en rekke barrierer. Regulatoriske barrierer som f.eks. konsesjonsprosess og reguleringsplan står sentralt, men også praktiske spørsmål knyttet til drift og vedlikehold, trafikksikkerhet, forretningsmodeller og eierforhold står ubesvart.

Disse er i stor grad knyttet til norske og nordiske forhold og regelverk, som det i dag mangler erfaringer og testresultater fra for å besvare.

Fukt, lekkasje, tak, solceller, ettersjekk, taksjekk, termografi, dronemapping, Inotek, Lett-Tak, Tett Tak, Charles Reyes, Mølladammen Næringspark, kostnader
Les også

Skulle prosjektere solceller – oppdaget et tak fullt av vann

Bare å gå i gang

Det finnes både eksisterende og kommende prosjekter hvor forholdene ligger til rette for
oppnåelse av god kost-nytte, og kartlegging viser at det er fullt mulig å ta solkraftprosjekter i samferdselssektoren det neste steget mot realisering.

- Ved å samarbeide på tvers av verdikjeder og bransjer har vi som felleskap de beste
forutsetninger for å få integrert solkraftproduksjon i samferdsel, så her er det bare å gå i
gang og bygge anlegg, sier Helen Roth, daglig leder i VIA, næringsklyngen for
transportinfrastruktur.

Mer informasjon om arrangementet på Arendalsuka tirsdag 15. august finnes her. Det er
vurdert både eksisterende infrastruktur og et utvalg nybyggprosjekter.

Noen hovedpunkter fra rapporten:

 •  Solkraft kan tilpasses og integreres i en stor del av vår samferdselsinfrastruktur i dag.
  Kost-nytte varierer, men ved utvelgelse av de mest egnede prosjektene er det
  estimert et utbyggingspotensial på i overkant av 0,6 GWp innen 2030.
 • Det er først og fremst kartlagt solkraftpotensialet forbundet med veiprosjekter, men
  tilsvarende prosjekter i forbindelse med jernbane og lufthavn kan være like aktuelle.
 • Av de kartlagte konseptene ligger det største potensialet i utnyttelse av store
  motorveikryss og bygg- og rasteplasser. Det er spesielt for prosjekter på Sør- og
  Østlandet at det er mest å hente per i dag, både med tanke på tilgjengelige arealer og
  høy energiproduksjon.
 • I tillegg til utbygging på bygg og annen infrastruktur kan også solkraft bygges som
  rene kraftanlegg med leveranse direkte til kraftnettet, men potensialet fra dette
  kommer i tillegg til det som presenteres i nevnte rapport.
 • Samferdselssektoren kan med potensialet på 0,6 GWp bidra til en vesentlig økt
  installasjon av solkraft i Norge, tilsvarende en dobling sammenlignet med totalt
  installert solkraft per utgangen av 2022.
 • Sammenligner man energiproduksjonspotensialet fra sol i samferdsel med dagens
  energiforbruk i veitransporten (ca 40 TWh per år, hvorav i underkant av 2 TWh per år
  er elektrisk forbruk) vil solkraft kunne gi et vesentlig bidrag.
 • Sett i sammenheng vil det kartlagte solkraftpotensialet årlig dekke omtrent 30
  millioner km med motorveibelysning eller 3 milliarder km kjørt med elbil.
Portrett av Henrik Brorson, som er ansvarlig for utvikling av vind og sol i Norge i Statkraft.
Les også

NVE og Statkraft: Solparker er ikke lønnsomme: – Norge er ikke Marokko

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.