SAMFERDSEL

Jordras på E6 i Trøndelag: Nye Veier sprengte om lag 200 meter fra skredet

Nye Veier utvidet tunnelløp på stedet der jordskredet gikk.

Det har i dag blitt bedrevet massetransport og sprengning nær stedet der jordskredet gikk, ifølge Nye Veier.
Det har i dag blitt bedrevet massetransport og sprengning nær stedet der jordskredet gikk, ifølge Nye Veier. Gorm Kallestad / NTB

Et stort jordras har gått på E6 ved tettstedet Hommelvik i Trøndelag, om lag to mil øst for Trondheim. Meldingen om raset kom klokken 13.23, ifølge VG som først omtalte hendelsen.

En person som ble reddet ut av en anleggsbil i raset, er fraktet til sykehus. Formen til mannen skal være god, ifølge Adresseavisen. Til sammen ble 96 husstander evakuert, men disse fikk i 16-tiden beskjed om at de kunne flytte hjem, melder NTB.

Mannen som ble tatt av skredet er ansatt hos maskinentreprenøren Brødrene Bjerkli, en underentreprenør hyret inn av totalentreprenøren Acciona Construction.

Det bekrefter Sondre Lyngholm, kommunikasjonsrådgiver hos Acciona.

– En annen person knyttet til Acciona var nær raset, men klarte å unngå det. Nå er vi opptatt av å ivareta den psykiske helsen til de to som ble berørt, sier Lyngholm.

Nå foretas det geologiske undersøkelser på stedet, forteller han.

Nye Veier har satt inn krisestab

Raset har gått rett foran det østre utløpet av Stavsjøfjelltunnelen, og ser ut til å ha kommet sørfra.

For tiden jobber Nye Veier jobbe med å utvide tunnelløpet i forbindelse med at E6 Ranheim-Værnes skal bygges ut til fire felt med fartsgrense 110 km/t.

Det nye tunnelløpet skal munne ut omtrent nøyaktig der jordskredet har gått.

Nye Veier har satt på plass en krisestab, og jobber med å få oversikt over situasjonen, fortalte Christian Altmann, kommunikasjonsdirektør i Nye Veier.

Jordraset på E6
Nye Veiers nabovarsel-kart viser at det har blitt foretatt en rekke sprengninger i nærheten av rasstedet, som er omtrentlig markert med rød sirkel på bildet. Om sprengninger eller annen menneskelig inngripen har bidratt til å utløse jordskredet, gjenstår imidlertid å se. Illustrasjon: Nye Veier/Kjersti Magnussen, Teknisk ukeblad

Bekrefter sprengning i dag

Altmann forteller at det har foregått massetransport med større anleggskjøretøy på det aktuelle stedet før raset gikk.

– Vi kan ikke bekrefte at det har vært sprengninger i området. Men jeg vet at det ikke har vært sprengning der raset gikk, sier Altmann til TU.

Ifølge nettstedet nabovarsling.no har det imidlertid foregått en sprenging i Stavsjøfjelltunnelen i dag, klokken 9.45, riktignok bare på to kubikkmeter. Altmann sier han skal sjekke opplysningen og ringe tilbake. 

– Det har vært sprengt en liten salve i formiddag, bekrefter han noe senere.

Han legger til at den siste salven som ble sprengt i området før dette, ble fyrt av den 30. april.

Kommunikasjonsrådgiver Lyngholm fra Acciona kan foreløpig ikke uttale seg om hvilke arbeider som pågikk i rasområdet. Han bekrefter imidlertid at tunnelen ikke drives sørfra. 

Den aktuelle salven ble, ifølge kartet til Nabovarsling, avfyrt om lag 200 meter vest for skredutløpet.

Acciona og Nye Veier bygger nytt tunnelløp ved Hommelvik. Jordskredet skal ha gått i området der det nye tunnelløpet skal munne ut i dagen.
Jordskredet ser ut til å ha gått i området der et nytt tunnelløp skal munne ut i dagen. Det eksisterende tunnelløpet til høyre. Illustrasjon: Acciona

Flere mulige årsaker til jordskredet

– Det hender jo at disse skredene skjer etter at det har vært mye snøsmelting eller mye nedbør, sier Steinar Nordal, professor i geoteknikk ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU.

Han presiserer at han uttaler seg om jordskred generelt, og ikke om det aktuelle raset på E6 i Malvik.

– Men det er nesten alltid en annen form for endring i terrenget som forårsaker skred. Det kan være byggevirksomhet eller erosjon i en elv som har foregått over lengre tid, for eksempel.

Ved siden av vedvarende regn eller snøsmelting og høyt vanninnhold i løsmassene, oppgir NVE at menneskelige inngrep som veiskjæringer, skogsbilveier eller flatehogst, samt steinsprang, kan bidra til å utløse jordskred.

Yrs historikk-funksjon for den meteorologiske stasjonen Voll PLU i Trondheim indikerer at det har vært lite nedbør i skredområdet den siste tiden.

– Naturlig at vi gransker hendelsen

– Frykter dere at jordraset kan ha vært utløst av Nye Veiers anleggsarbeid?

– Vi har ikke noen formening om det, men det er naturlig at vi gransker en hendelse så tett på vårt anlegg, svarer Altmann.

Det er spanske Acciona Construction som har totalentreprise på strekningen. Da de signerte kontrakten om utbygging av E6 Ranheim-Værnes i 2018, var det en av landets største veikontrakter.

Artikkelen har blitt oppdatert gjennom dagen.

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.