NATURVITENSKAP

Storebror styrer deg

Ikke uventet har svenskene utviklet en teknologi hvor myndighetene tar kontroll over bilkjøringen.

Ikke før har de utviklet et promillepusteapparat for å sjekke om sjåføren er edru, før det kommer en satellittstyrt gasspedal.

Firmaet Imita i Lund har utviklet systemet som sørger for at det ikke er mulig å kjøre fortere enn fartsgrensen.

Gasspedalen styres elektrisk via GPS og elektroniske kart. Utviklingen har pågått over flere år og inngår i et internasjonalt samarbeid, Intelligent Speed Adaptation (ISA).

Systemet er prøvd ut på 600 biler over tre år. Testsjåførene er stort sett fornøyde.

Det er fortsatt mulig å tråkke hardere på gassen, men motstanden i gasspedalen øker i det fartsgrensene brytes.