Stor teknologisk utvikling skal krympe deponiproblemet 

Deponiet for farlig avfall på Langøya kan få forlenget levetiden til 2030 med ny teknologi.

Stor teknologisk utvikling skal krympe deponiproblemet 
Tar seg av det farlige avfallet: Tove Sjøblom er administrerende direktør i NOAH. Foto: TU

Etter en årelang debatt om hvor det norske deponiet for farlig avfall skal ligge, har det stilnet av. Klima- og miljøverndepartementet ser nå etter andre løsninger som kan redusere deponiproblemet.

Resirkuleringsfirmaet NOAH har håndtert det aller meste av det farlige avfallet vi har deponert siden 90-tallet. Da bestemte miljøvernminister Torbjørn Berntsen at vi må håndtere farlig avfall og ikke minst all flyveasken som kom da vi begynte å forbrenne avfall på en forsvarlig måte.

Deponiet på Langøya var et gigantisk hull i en øy etter hundre års uttak av kalkstein til sementproduksjon, og Kronos Titan i Fredrikstad – som måtte slutte å dumpe forurenset syre i Glomma – var så å si en perfekt forurensningspartner. Syre og den basiske flyveasken ble til en nøytral gips.

Nå begynner det å bli fullt på Langøya, men NOAH har en plan om å strekke deponiet til 2030. Det innebærer en gigantisk filterpresse for å fjerne vann og etter hvert begynne å ta ut verdifulle komponenter i flyveasken. Salt er det som peker seg ut og som kan tas ut som industrielle råstoffer. Fram mot 2030 vil det skje en stor teknologisk utvikling på området som vil fortsette å krympe problemet. Da skal Langøya være ferdig rehabilitert og framstå som den naturperlen øya en gang var.

I denne ukas podkast snakker vi med administrerende direktør Tove Sjøblom i NOAH om utviklingen.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Les mer om: