KLIMA

Sterk motstand mot testsenter for vindmøller

Vindkraft. Vind. Vindturbin.
Vindkraft. Vind. Vindturbin. Bilde: colourbox.com
Mona StrandeMona StrandeJournalist
22. juli 2011 - 10:44

Danmarks nasjonale testsenter for vindmøller:

 • Testsenteret skal bidra til at Danmark beholder sin lederposisjon i vindmøllemarkedet, og er samtidig et tiltak som støtter opp under Danmarks mål om å bli uavhengige av fossil energi.
 • De vil bidra til at industrien til å utvikle stadig mer effektive, sikre og pålitelige vindmøller ved å tilby optimale testfasiliteter, og eksisterende testsentre dekker ikke industriens behov for fremtiden.
 • Testsenteret skal kunne teste opptil seks vindmøller som kan være 250 meter høye (målt fra jorden til vingespiss i øverste posisjon), og én vindmølle på 210 meter.
 • De store vindmøllene er ikke utviklet ennå, så i første omgang skal det testes møller på 180-200 meter.
 • Det statlig eide forskningssenteret Risø DTU, som forsker på vindmølleenergi, skal drive anlegget.
 • Testsentret skal tilby utdannings- og forskingsaktiviteter, inkludert forskning på nye målemetoder, aerodynamikk, meteorlogi m.m.

Derfor må vindmøllene testes på land:

Store vindmøller blir stort sett plassert på havet, men det er flere årsaker til at testene skal foregå på land:

 • Testing krever tilgjengelighet:
  Produsentene skal konstant kunne måle og justre prototypene. De må kunne bytte ut 100 meter lange vinger for å teste nye, så rundt møllene må det være plass til kraner og tårn. Derfor krever hver mølle et arbeidsareal på 200 ganger 200 meter.
 • Riktige vindforhold:
  Vindforholdene på havet kan ikke brukes til å teste vindmøller fordi det gir feil turbulens og ruhet i møllenes vindfelt. Ruhet vil si en bestemt gnidningsmotstand som vinden skal passere før den treffer møllen. Hvis vindfeltet har skog eller bygninger blir ruheten for stor, men dersom vindfeltet bare har vann, blir den for liten. Mens skog gir en ruhet på 3-4 har hav en ruhet på 0. Den ideelle ruheten ved testing av vindmøller er 1-2.
 • Tilkobling til elnettet:
  Det må være mange testmøller samlet på ett sted for å gi muliget til å teste hvilken innvirkning vindmøllene vil ha på elnettet ved fremtidig teknologiutvikling. Det er behov for testing, justering og koordinering av forskjellige elektriske egenskaper i vindkraftverk.

Kilde: Miljøministeriet

Danmarks nasjonale testsenter for vindmøller - som også skal bli verdens største testsenter av denne typen - møter mer standhaftig motstand enn Statnett gjorde Statnett utsetter byggestart i fjor høst.

Kroppsskjold

RYDDES: All skog i områdene merket rødt skal hugges ned. hsk
I flere dager har aktivister hindret skogsarbeiderne fra å få startet trefellingen som må til for å få plass til testsenteret. I går trådte også lokalbefolkningen i Thy - et område nord for Limfjorden på nord-vest-kysten av Jylland - til for å stanse det de anser som rasering av verdifulle naturområder til fordel for industriutbygging.

Thyboerne satte seg på bakken foran rydningsmaskinene da Naturstyrelsen (underlagt det danske Miljøverndepartementet) skulle starte arbeidene i Østerild. Også lørdag og mandag måtte både politiet og arbeiderne vende hjem uten å få startet arbeidet.

Østerild er en skogplantasje anlagt fra 1889 til 1940 for å hindre sandflukt. I dag er området, som grenser til nasjonalparken Vejlerne, et populært friluftsområde.

Til sammen skal 266 hektar skog ryddes for å få plass til det nasjonale testsenteret, som Risø DTU har prosjektansvar for.

Les også: – Vindmøllevinger er søppelproblem

Omstridt

EU undersøker for øyeblikket om den omfattende trefellingen er lovlig, etter at Danmarks Naturfredningsforening har hevdet at undersøkelsene av påvirkninger på miljøet og dyrelivet ikke er gode nok. Miljøverndepartementet mener på sin side at undersøkelsene har vært svært grundige, og Danmarks miljøminister Karen Ellemann har sagt at arbeidene skal starte selv om konklusjonen fra EU ikke er klar.

12 hektar skog må ryddes før 1. august for å holde den opprinnelige tidsplanen. Tidsplanen er viktig for staten, fordi den inngår som en avgjørende betingelse i kontraktene med Risø DTU og vindmølleindustrien:

Dersom Siemens og Vestas ikke får tilgang til å sette opp vindmøller på de første to standplassene i testsenteret senest 31. mars 2012, kan de heve kontraktene.

30 km2

Det nasjonale testsenteret i Østerild er fullt ut brukerfinansiert av Risø DTU og vindmølleindustrien. De samlede anleggskostande vil være cirka 150 millioner danske kroner.

Østerild ligger i Thisted kommune, som fra før har 227 vindmøller. Testsenteret, inkludert vindfelt, vil dekke 30 kvadratkilometer. Det tilsvarer litt under tre prosent av kommunens areal.

AREALKREVENDE: Årsaken til at testsenteret okkuperer så store arealer, er at turbinene som testes skal få ideelle vindforhold med et stort, optimalisert vindfelt. Testturbinene skal stå langs den grønne streken i midten av bildet. kavie

Naturstyrelsen

Se kartet over i fullt format hos (pdf, ekstern lenke).

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.