Statsansatte fikk høyest lønnshopp

LØNN: Statsansatte fikk mest.
LØNN: Statsansatte fikk mest. (Bilde: Scanpix)
  • Karriere

Årets lønnsoppgjør var et solid for sivilingeniører ansatt i staten. Lønnshoppet var på hele 9,7 prosent. Statlig ansatte sivilingeniører tok dermed igjen litt av det de ligger bak sine kolleger i næringslivet, det viser Teknas lønnsstatistikk.

Nødvendig

– Lønnsutviklingen for sivilingeniører i staten har vært dårlig i mange år. Derfor har det vært nødvendig for staten å betale mer for å få tilført ny kompetanse, forteller leder for Teknas lønns- og interesseutvalg, Torbjørn Mykland.

Likevel har de ansatte i privat sektor til smør på brødet. I gjennomsnitt økte de lønnen med ubeskjedne 7,3 prosent fra i fjor til i år. I kommunal sektor økte lønnen med 7,4 prosent i år.

I fjor var det sivilingeniører i Kommune-Norge som var lønnsvinnere med en vekst på 7,9 prosent, mot 5,1 prosent i staten og 7,2 prosent i næringslivet.

Fortsatt lønnstapere

Mykland mener sivilingeniørene i staten fortsatt er lønnstapere i forhold til privat sektor, og viser til at kronetillegget i staten ble lavere enn i privat sektor også i år.

Fortsatt er det stor forskjell mellom privat og offentlig ansatte sivilingeniører, og kun omtrent 15 prosent av nyutdannede kandidater begynner i stat eller kommune. Nesten 50 000 kroner skiller nyansatte sivilingeniører i privat sektor og staten, og forskjellen blir bare større jo lenger de har vært ansatt.

– Staten har fortsatt en lønnspolitikk som ikke honorerer høyere utdanning, og lønnsforskjellen er størst for realfagsutdannede. Det viser også statens egne utredninger, påpeker Mykland.

175 000 i forskjell

Størst er forskjellen for ansatte med mellom 20 og 30 års ansiennitet i yrket. Sivilingeniører utdannet mellom 1982 og 1985 har en snittlønn på 834 685 kroner. Tilsvarende i staten er 540 624, mens kommunalt ansatte sivilingeniører med like lang ansiennitet tjener i snitt 516 923 kroner. I gjennomsnitt er forskjellen 175 000 kroner mellom ansatte i statlig og privat sektor.

Mykland mener det er uheldig både for staten og brukere av offentlige tjenester at staten sliter med å rekruttere folk med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning.

– Staten bør nå benytte anledningen til å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver, og rette opp det altfor store lønnsgapet mellom staten og privat sektor, sier han, med henvisning til den pågående finanskrisen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå