OFFSHORE

Statoil-tall som ventet

27. okt. 2003 - 09:00

Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser var på 4,3 milliarder kroner mot 3,3 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Hittil i år var resultatet etter skatt og minoritetsinteresser 12,3 milliarder kroner, som er på nivå med samme periode i fjor.

- Statoil leverer et resultat preget av høy lønnsomhet for tredje kvartal 2003. Vi har hatt en vanskelig periode i høst knyttet til konsulentkontrakten med Horton Investment. Denne saken og endringer i selskapets ledelse vil ikke forandre vårt fokus på levering av resultater og måloppnåelse. Samtidig vil jeg understreke at våre etablerte strategier og mål ligger fast, sier konstituert konsernsjef Inge K. Hansen.

Resultatøkningen skyldes i hovedsak økt salg, lavere kostnader og høyere olje- og gasspriser målt i norske kroner. Oljeprisen var 3 prosent høyere og gassprisen 14 prosent høyere enn samme periode i fjor. I tillegg har marginene innenfor raffinering og metanol vært høyere.

Ved utgangen av tredje kvartal er det avsluttet 8 lete- og avgrensningsbrønner på norsk sokkel, hvorav 5 har resultert i funn. I 2003 planlegger Statoil å delta i totalt 10 undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. Internasjonalt er det hittil i år ferdigstilt 13 lete- og avgrensingsbrønner hvorav 11 er balanseført. Totalt i 2003 planlegger selskapet å delta i 15 lete- og avgrensningsbrønner internasjonalt.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoil-ansatte og deres leverandører, per million arbeidstimer) er redusert fra 6,6 i tredje kvartal 2002 til 5,9 i tredje kvartal 2003. Alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer) ble forbedret til 3,0 i tredje kvartal 2003 mot 3,6 i samme periode i fjor.

En leverandøransatt omkom i september etter en arbeidsulykke på det iranske verftet som bygger understellene til gassplattformene for South Pars-feltet utenfor Iran. Ulykken granskes for å kartlegge årsaksforhold og identifisere forbedringstiltak.

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim), har utstedt foreløpig siktelse for overtredelse av bestemmelsene om ulovlig påvirkning av utenlandske offentlige tjenestemenn.

De gjennomfører en undersøkelse for å få klarlagt om kriminelle handlinger har funnet sted angående en konsulentavtale knyttet til forretningsutvikling i Iran som Statoil inngikk i 2002 med Horton Investment.

Statoil har også blitt informert av det amerikanske kredittilsynet (U.S. Security and Exchange Commission (SEC)) om at tilsynet gjennomfører en undersøkelse av konsulentavtalen for å avgjøre om det har forekommet overtredelser av verdipapirlovene i USA (U.S. federal securities laws).

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.