Statnetts fremtidsanalyse: 23 prosent av strømmen i Europa vil gå til hydrogen

Tror hydrogen og syntetisk drivstoff vil spise opp overskuddsenergi.

Statnetts fremtidsanalyse: 23 prosent av strømmen i Europa vil gå til hydrogen
Landene som i dag står for mesteparten av Europas strømforbruk, vil om tjue år bruke 15 prosent av elektrisiteten sin på hydrogen, ammoniakk og andre hydrogenbaserte drivstoff, tror Statnett. I 2050 kan det være snakk om 25 prosent. Anders Kringstad er leder for markedsanalyse i Statnett.

Mandag kommer Statnetts langsiktige markedsanalyse. Den viser at 85 prosent av strømmen i Europa vil komme fra vind og sol i 2050. Det er en kraftig oppjustering siden Statnetts forrige analyse fra 2018, både i volum og andel.