Statnett: Planlegger for hybridkabel for havvind innen 2030

Forbindelse til et annet land enn Norge er nødvendig for at havvind skal bli lønnsomt.

Statnett: Planlegger for hybridkabel for havvind innen 2030
North Sea Link, kabelen mellom Norge og England, åpner i morgen 1. oktober. Aktørene som vil bygge havvind i Sørlige Nordsjø ønsker også å føre den i land både i Norge og i england. Foto: Statnett

Statnett legger i dag fram sin nye nettutviklingsplan. Den viser hvor i Norge det skal bygges nytt nett de neste årene, inkludert mellomlandsforbindelser og havnett.