KRAFT

Statnett legger ned regionssentralen på Sunndalsøra

I dag vedtok Statnett det mange lenge har fryktet.

Styret i Statnett vedtok i dag å redusere antall regionssentraler fra tre til to.
Styret i Statnett vedtok i dag å redusere antall regionssentraler fra tre til to. Bilde: Øyvind Lie
28. mars 2014 - 14:08

I dag bestemte styret i Statnett å redusere antall regionsentraler fra tre til to. Regionssentralen på Sunndalsøra går ut av funksjon fra og med 1. september 2016.

Igjen står regionssentralene i Alta og den størte sentralen i Oslo. Ingen av de rundt 50 ansatte ved Sunndalsøra skal ifølge Statnett miste jobben.

Flere har innvendt at en nedleggelse av sentralen i Sunndalsøra kan true forsyningssikkerheten i Midt-Norge, blant annet fordi sentralen har lang erfaring med å håndtere mange store kraftkrevende kunder som Ormen Lange på Nyhavna, Hydro Sunndal, Hustadmarmor, Tjeldbergodden, Norske Skog Skogn og industriområdene i Mo i Rana Mosjøen og Salten.

Det har også vært sterk bekymring for hva en flytting av sentralen vil bety for de ansatte og kompetansen internt.

Krevende

– Dette har vært en krevende prosess. Vi har et svært godt og dedikert team på sentralen på Sunndalsøra og skjønner at dette er en vanskelig situasjon for dem. Samtidig er det vår oppgave å sørge for at vår beredskap er robust nok. Derfor er dette en riktig og viktig beslutning, sier konserndirektør Øivind Rue i Statnett i en melding.

Ifølge Statnett er en omorganisering av regionsentralene nødvendig for å håndtere døgnkontinuerlig overvåking og sikker drift av kraftsystemet. Tidligere analyser har ifølge Statnett vist at mindre sentraler betyr økt sårbarhet, spesielt når det kommer til langvarige beredskapssituasjoner og ved sykdomsutbrudd.

Planen er å bygge opp regionssentralen i Alta til å bli jevnstor med sentralen i Oslo.

En stor sentral er mer robust og kan lettere takle sykdom og hendelser som krever ekstra innsats over lengre tid, mener Statnett.

Les også: Denne strømkabelen var nede i 103 dager siste halvår i fjor

– Styrket beredskap

"Kravene til forsyningssikkerhet og håndtering av risiko og sårbarhet er økende i samfunnet. Det er derfor god grunn til at Statnett regelmessig foretar en vurdering av sin driftskontrollstruktur, og om ressursene som stilles til rådighet anvendes på den mest effektive måten" heter det i en pressemelding fra sentralnettoperatøren.

– Vår konklusjon er at vi kommer ut av denne sammenslåingen med en styrket beredskap, sier Rue.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, det regionale El&IT-forbundet, Møre og Romsdal fylkeskommune og ordføreren i Sunndal er blant de som har vært sterkt kritiske til Statnetts nedleggingsplaner. De har reagert på at vedtaksprosessen ikke har involvert aktører med oversikt og ansvar for konsekvensene dersom forsyningssikkerheten blir svekket.

– I risiko- og sårbarhetsanalysen for Møre og Romsdal er kraftforsyning blant de mest framtredende sårbarhetene, og innmating av kraft utenfra er blant de mest kritiske undersystemene. Enhver svikt i disse systemene gir raskt alvorlige konsekvenser for liv og helse, annen kritisk tjenesteproduksjon og næringslivet, står det i et brev fra fylkesmannen til Statnett.

– Kutte kostnader

Ordføreren i Sunndal, Ståle Refstie, tror ikke på Statnetts forklaring om at omorganisering fra to til tre regionssentraler skjer fordi Statnett ønsker å styrke forsyningssikkerheten.

"I samtale med Kolbjørn Almlid fikk jeg (...) forståelse av at styrets hovedgrunn for et (..) slikt grep er behovet for innsparinger i Statnetts pågående prosess for kostnadsreduksjoner", skriver ordføreren i et brev til Statnett-styret.

Kolbjørn Almlid er styreleder i Statnett.

El&IT-forbundet i Møre- og Romsdal mener det er mer fornuftig å samle driftsfunksjonene på Sunndalsøra enn i Alta, fordi sentralen ligger midt i det mest kraftkrevende området i Norge, og allerede drifter 70 prosent av driftsområde Nord.

– Blir stadig viktigere

Fylkeskommunen innvender at Sunndal er et sentralt knutepunkt og "nav" i sentralnettet i Norge, og blir stadig viktigere etterhvert som nye 420 kV-linjer blir bygget inn mot Midt-Norge, blant annet fra Sogndal til Ørskog og fra Klæbu til Sunndal. 

Brevet til Statnett viser også til Statkrafts planer om å bygge ny Aura kraftstasjon, som i dag produserer 1,7 TWh årlig, etter 2020 og bygge et effektkraftverk med dobbelt så stor effekt som dagens kraftverk.

– Det foreligger også planer om modernisering og utbygging av Sunndal Verk, noe som nær vil doble kraftbehovet i Sunndal. I dag bruker Hydro Sunndal omlag 5,7 TWh i sin produksjon, står det i brevet fra Fylkeskommunen.

Fylkeskommunen mener også at omorganiseringen innebærer større eksponering for feil på IKT-infrastruktur.

Lokalkunnskap

El&IT-forbundet innvender at mannskapet har unik kompetanse på utfordringene den kraftkrevende industrien har i regionen, noe de mener ble godt illustrert under stormen Dagmar, da tiltak og koblinger i forkant av uværet skal ha bidratt til å redusere utfall i nettet i den sårbare regionen.

"Dette var tiltak som ble iverksatt fordi de ansatte på regionssentralen hadde stor kunnskap om lokale forhold både i nettet og geografisk hvor uvær ville ramme hardest", står det i et brev fra forbundet til Statnetts styre.

– Det vil selvsagt sørges for tilstrekkelig kunnskap om alle deler av nettet uavhengig av plassering av sentralene, står det i pressemeldingen fra Statnett.

Les også:

Planene om Lappland Kraftverk kan gå i vasken

Nå måler Lyse installatørene med stoppeklokke

Nettselskapene mangler penger  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.