Statkraft vil ha havvind som ikke skal knyttes til Norge

Vil også bygge ut mer og tettere i de havvind-områdene regjeringen har pekt ut.

Statkraft vil ha havvind som ikke skal knyttes til Norge
Statkraft vil bygge mer og tettere i Sørlige Nordsjø. Det kan gi vaketap. Bildet er fra Lillgrund vindpark i Sverige. Foto: Kjetil Malkenes Hovland

NVE er i gang med arbeidet med å finne havområder hvor det er mulig å bygge til sammen 30 GW havvind.