ENERGI

Statkraft: Hydrogen er nøkkelen for å nå 1,5-gradersmålet

Fornybar kraftproduksjon utgjør fortsatt kjernen i kampen om å nå 1,5-gradersmålet, men vi vil ikke lykkes uten utslippsfritt hydrogen, ifølge Statkraft.

Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen etterspør en storstilt omlegging av energisystemet.
Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen etterspør en storstilt omlegging av energisystemet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
21. okt. 2021 - 11:42

– Med gradvis gjenåpning av samfunnet stiger utslippene tilbake til nivåene fra før pandemien. Dette forsterker vårt syn om at en storstilt omlegging av energisystemet er helt nødvendig for å nærme oss en 1,5-gradersbane, sier Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnessen.

Statkraft-rapporten «Lavutslippsscenarioet 2021» anslår at fallende teknologikostnader i kombinasjon med styrket klimapolitikk vil begrense global oppvarming ned mot 2 grader.

Men skal verden lykkes med å begrense oppvarmingen ned mot 1,5 grader, trengs det et vesentlig taktskifte i den globale klimapolitikken, ifølge rapporten.

Ser til hydrogen

Rapporten viser at grønt hydrogen vil være essensielt for å begrense klimaendringene i henhold til Parisavtalen. Avtalen forplikter land til å begrense den globale oppvarmingen til vel under 2 grader og til å streve etter å nå 1,5 grader.

– Hydrogen vil spille en viktig rolle i kraftsystemet i 2050. På en dag med mye vind kan elektrolysører drevet av vindkraft produsere tonnevis med grønt hydrogen. Elektrolysører og hydrogenlager kombinert kan tilby industrien en jevn strøm med grønt hydrogen, ifølge Statkraft.

I 2050 vil snaut 10 prosent av global kraftetterspørsel komme fra grønn hydrogenproduksjon. I Europa vil det utgjøre mer enn 20 prosent, anslår rapporten.

Fornybar energi i vekst

Rapporten viser også at det allerede i dag er billigere å velge fornybar energi de fleste steder når ny kapasitet skal bygges. Samtidig fortsetter kostnadene ved fornybar energi å falle.

– Kraftetterspørselen mer enn dobles innen 2050, og denne veksten og mer vil bli dekket av fornybare energikilder. I 2050 vil fornybar energi forsyne cirka 80 prosent av det globale kraftsystemet, opplyser Statkraft.

Sol- og vindkraft vil etter hvert utkonkurrere eksisterende kull- og gasskraftverk flere steder i verden, ifølge rapporten.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.