OFFSHORE

Sparer med brønntraktor

Stavanger: Det er særlig flergrensbrønner og mer avanserte horisontale brønner hvor en brønntraktor forenkler både ferdigstillelse og vedlikehold av brønnene.

- Dette er blitt den normale operasjonsmodus. Brønntraktor erstatter tynnhullsoperasjoner. Kostnadene ligger på en tredel av tidligere vedlikeholdsmetoder, forteller Stephen Stragiotti. Han er disiplinleder i Statoils avdeling for brønnintervensjon.

Å utføre billigere brønnoperasjoner er en av de største utfordringene for oljeindustrien. Enklere borerigger, eller sågar bortfall av borerigger totalt, reduserer kostnadene betydelig i forbindelse med vedlikehold av oljebrønner som blir stadig mer kompliserte.

I 1996 tok derfor Statoil initiativet til å utvikle en egen brønntraktor, dvs. en selvgåede enhet som kunne ta med seg verktøy ned i oljebrønnene for å drive vedlikehold.

Brønntraktoren ble utviklet i samarbeid med danske Welltech og Aker Maritime Wellservices, som utfører selve operasjonene.