Søk i skattelistene for 2005

SKATTEN VÅR
SKATTEN VÅR
  • Karriere

Søkeskjemaet finnes kun ett sted, nemlig her.

For å søke, må du kjenne eksakt navn og poststed for personen. Du kan også angi cirka-alder, dersom det er mange med samme navn i søket.

Du må ha eksakt navn og poststed for å få opp skatteopplysninger om enkeltpersoner. Dersom du får opp flere med samme navn kan du også skrive inn omtrentlig alder for å finne rett person.

Opplysningene som legges ut inneholder skattyterens navn, fødselsår, postnummer, nettoformue, nettoinntekt (som er alminnelig inntekt før særfradrag) og utliknet skatt.

Søkeskjemaet er her.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå