Søk i skattelistene for 2005

Søk i skattelistene for 2005
SKATTEN VÅR Bilde:

Søkeskjemaet finnes kun ett sted, nemlig her.

For å søke, må du kjenne eksakt navn og poststed for personen. Du kan også angi cirka-alder, dersom det er mange med samme navn i søket.

Du må ha eksakt navn og poststed for å få opp skatteopplysninger om enkeltpersoner. Dersom du får opp flere med samme navn kan du også skrive inn omtrentlig alder for å finne rett person.

Opplysningene som legges ut inneholder skattyterens navn, fødselsår, postnummer, nettoformue, nettoinntekt (som er alminnelig inntekt før særfradrag) og utliknet skatt.

Søkeskjemaet er her.

Les mer om: