OFFSHORE

Snorre-tap på 4 milliarder

DYR DRIFTSSTANS: Med dagens oljepriser tilsvarer uhellet et produksjonstap på rundt 4 milliarder kroner. FOTO:STATOIL
DYR DRIFTSSTANS: Med dagens oljepriser tilsvarer uhellet et produksjonstap på rundt 4 milliarder kroner. FOTO:STATOIL
Anders J. Steensen
10. feb. 2005 - 15:42

74 dager etter at Statoil fikk en gasslekkasje, med påfølgende driftsstans, nedstenging og evakuering av Sorre A plattformen, er den endelig kommet i produksjon igjen.

Statoil ville gjerne sette plattformen i drift på et tidligere tidspunkt, men Petroleumstilsynt har vært tilbakeholdne med å gi driftstillatelse før de fikk full dokumentasjon på hendelsen og prosedyrer for oppstart og drift.

Plattformen produserer mindre en tidligere fordi Statoil ikke har startet opp med gassinjeksjon.

Årsaken er at gasstrykket kan være høyere enn opprinnelig beregnet, og at trykket enkelte steder i reservoaret overstiger maksimumsgrensen for stigerørene.

Statoil vil fortsette å verifisere data slik at de kan komme i gang med gassinjeksjon.

Produksjonen vil være i underkant av 100.000 fat daglig fra Snorre A, mens produksjon fra Vigdis er på 75 000 fat. Tidligere lå produksjonen samlet på 200 000 fat daglig.

Les mer om: