OFFSHORE

Snøhvit tas horisontalt

Stavanger: Utbyggingen på Snøhvit følger ikke tradisjonelt mønster.

Hele produksjonen skal styres fra landanlegget som ligger 160 kilometer fra de nærmeste gassbrønnene. Alle de tre gassfeltene Snøhvit, Askeladd og Albatross skal dreneres med undervannsbrønner.

- Dette blir de første horisontale undervannsbrønnene som ABB har levert i Norge. Vi har erfaring med slike brønner fra andre felt verden over, og er sikre på at denne teknikken vil virke, forteller prosjektleder i ABB, Mathias Owe. Han skal sørge for at 1,2 milliarders kontrakten med Statoil skal bringes vel i havn.

Rundt 1/3 av kontraktens verdi er knyttet opp til en 160 km lang kontrollkabel som skal ut på feltet. Kabelen inneholder spenningsforsyning på 2 x 3kV et 0,5 tommers rør for kjemikalier, 2 x 12 optiske fiberkabler og tre en toms rør for hydraulikk. Denne skal produseres i et stykke, og setter svært store krav til leverandøren.

Kontrakten er gitt til Nexans i Halden, som dermed danket ut Kværner Oil and Gas i Moss, Multiflex i Aberdeen og Scanrope fra Tønsberg. Kabelen skal kveiles direkte opp på lekter, som så skal fraktes til Hammerfest for montasje.

Må hindre korrosjon

Leveransen består av fire like brønnrammer med plass til fire brønner i hver. Det blir tre aktive brønner + en i reserve i hver av dem. Bortsett fra brønnrammen på Albatross, som vil inneholde en CO 2 injeksjonsbrønn. Statoil tar sikte på å reinjisere CO 2 - innholdet i brønnstrømmen.

I tillegg til de fire brønnrammene kommer en brønnramme med kontrollsystemene innmontert og en brønnramme for alle manifolder. Selve gassen fra feltet skal sendes i en 28 tommers rørledning av 13 prosent Cr/C stål. Denne rørledningen inngår ikke i ABBs leveranse.

En av de store utfordringene i denne rørforbindelsen er lav sjøtemperatur og hydratdanning samt korrosjon. Statoil må bruke ganske store mengder med kjemikalier for å forhindre at røret korroderer.

Dersom avleiring fra røret kommer inn i prosessanlegget kan det gi store skader på kjølere og renseanlegg. Det kan medføre driftsstanser. Derfor er denne rørledningen utstyrt med egen korrosjonsovervåking.

I tillegg til kontrollkabel og gassrør legges to rørledninger for kjemikalietilsetninger, vanligvis glycol for å hindre hydratdannelse og et separat rør for CO 2 som skal injiseres i havbunnen. Ingen av disse rørene inngår i ABBs leveranse.

Tåler tråler

Alt utstyret skal plasseres på 350 meters vanndyp. Dette er midt i en av verdens mest fiskerike områder. All undervannsutrustning må derfor være trålsikker.

Mellom de forskjellige brønnrammene går det 14 tommers rørledninger. Alle kontrollkabler og rørforbindelser mindre enn 14 tommer, skal trekkes på plass med et verktøy som ABB har utviklet, Icarus. Men det utvikles et eget verktøy for å ta hånd om produksjonsrørene.

Prosjektet ledes fra Stavanger, mens leveransene av ventiler, rammer, kontrollsystemer etc kommer fra flere forskjellige steder. Kontrollsystem og ventiler kommer fra Storbritannia, mens selve brønnrammene og utstyret kommer til å bli montert hos Nymo i Eydehavn. Rundt 30 mann kommer til å være sysselsatt kontinuerlig i selve prosjektarbeidet.

I tillegg til selve leveransen inngår teknisk assistanse i kontrakten.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.