ETTERUTDANNING

Snart får permitterte gratis kurs for sin bransje

Microsoft og Abelia er blant dem som er engasjert og er i gang med å utvikle ulike kurs med til sammen 20.000 plasser.

Microsofts Norgessjef Kimberly Lein-Mathisen.
Microsofts Norgessjef Kimberly Lein-Mathisen. Foto: Eirik Helland Urke
17. apr. 2020 - 05:15

Hvordan skal folk fortsatt være attraktive arbeidstakere hvis de blir permittert for lengre perioder? Særlig folk med lav utdannelse har vært hardt rammet av koronapermitteringer. 

Før påske ga regjeringen 190 millioner kroner til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige, både i form av nettbasert opplæring og kurs rettet mot seks spesifikke bransjer.

50 millioner ble bevilget til nettbaserte kurs som skal treffe bredt, og 100 millioner ble bevilget til kurs rettet mot ulike bransjer, blant annet anleggsbransjen, og kraftnæringen.

Utdanningsinstitusjoner kan søke om midler til å gi digitale tilbud til arbeidsledige og permitterte, for å tilpasse undervisningen sin til korte nettkurs. 

Microsoft vil bidra der de kan

Dette er kompetansepakken

Pakken er på totalt 190 millioner kroner. Pengene lyses ut i et samarbeid mellom Kompetanse Norge og Diku.

50 millioner kroner til nettbasert opplæring.

20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger.

20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte.

100 millioner kroner til bransjeprogrammer innenfor seks ulike bransjer: 

  • Anleggsbransjen
  • Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen
  • Reiselivsnæringen
  • Varehandelen
  • Frisørbransjen
  • Mat- og drikkevareindustrien

Store aktører som Microsoft, IBM, TietoEvry, Telia og Telenor bidrar med innhold og med gratis kommunikasjonsverktøy, IT-sikkerhet og den infrastrukturen som er nødvendig.

–  Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar å bidra der vi kan, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge. 

Microsoft er blant selskapene som har ressurser og kompetanse innen digitale opplæringstilbud.

– Digital opplæring er et viktig og sentralt verktøy for å sikre at ansatte som nå er permitterte raskt kan bygge relevant kompetanse for å ha enda mer å bidra med når de kommer tilbake i arbeidslivet igjen, sier Lein-Mathisen.

De bransjerettede kursene skal være fleksible, og skal kunne gjennomføres i kombinasjon med arbeid. Selv om de stort sett skal være nettbaserte, skal noe av læringen i bransjeprogrammene foregår på selve arbeidsplassen. 

Kompetanse Norge: Helst klart før sommeren

Direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge, som er et direktorat under Kunnskapsdepartementet, har en stor del av ansvaret for å fordele midlene til læresteder og virksomheter som vil bidra. 

– Planen er at tilbudene skal gjøres tilgjengelig i løpet av kort tid og helst før sommeren, sier Skule.

Tilbud som kommer raskt i gang blir prioritert i tildelingskøen. 

– Målet vårt er å nå flest mulig som er i en vanskelig jobbsituasjon og som har behov for påfyll av kompetansen, sier Skule.

Kompetanse Norge vil legge ut informasjon på sine nettsider fortløpende. I tillegg samarbeider Kompetanse Norge med Diku, Direktoratet for internasjonalisering, som også vil legge ut informasjon.

Lager korte nettkurs 

Abelia, bransjeorganisasjonen for teknologibedrifter, er sammen med medlemsbedriftene sine med på å organisere utviklingen av både nettkurs flere av bransjeprogrammene.

Lærestedene som er med og bidrar skal ifølge Abelia dele sine i mindre emner på typiske 2,5 til 7,5 studiepoeng. Et fulltidsstudium er til sammenligning på 30 studiepoeng per semester.

Hovedjobben for de fleste utdanningsstedene er å tilpasse innholdet til nettbasert undervisning, og eventuelt rettet mot ulike målgrupper.

– Skal vi lykkes med dette kompetanseløftet må vi ta i bruk alle krefter, og det er svært gledelig at så mange teknologi- og kunnskapsbedrifter tilbyr seg å bidra, sier Abelia-direktør Øystein Eriksen Søreide.

Ulike typer virksomheter, som IT, forskning, utdannings- og edtech-bedrifter vil å ta del i kompetansehevingen, og Abelia har informert regjeringen og relevante departementer om dette felles initiativet.

– Ingen kan spå utfallet av denne krisen, men behovet for omstilling og innovasjon vil ikke bli mindre. Nettopp derfor er investering i kunnskap og digital kompetanse både nødvendig og vel anvendte penger, sier Søreide. 

Kursene er i utgangspunktet gratis, men kostnadene som for eksempel administrativ semesteravgift til studiestedet. Det er utdanningsinstitusjonene som kan få tilskudd til å tilby opplæringen, og som selv står ansvarlig for den praktiske organiseringen.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.