SMART CITY

Smarte havner, studier, sensorer og ladestruktur: Derfor vil Sør-Korea ha samarbeid med Norge

En intensjonsavtale mellom Sør-Korea og Norge om smarte byer blir trolig signert i løpet av høsten.

Verdens sjette største havn ligger i Busan i Sør-Korea, som er valgt ut som pilotby for smarte havner. I november inviterer dr. Young-sook Nam og Innovasjon Norge til seminar om mulige felles prosjekter mellom norske og koreanske aktører.
Verdens sjette største havn ligger i Busan i Sør-Korea, som er valgt ut som pilotby for smarte havner. I november inviterer dr. Young-sook Nam og Innovasjon Norge til seminar om mulige felles prosjekter mellom norske og koreanske aktører. Foto: Busan Metropolitan City
15. okt. 2019 - 09:30

Intensjonsavtalen er bare det første steget. Initiativet kom fra dr. Young-sook Nam, ambassadør for Republikken Korea, vanligvis omtalt som Sør-Korea i Norge.

– Jeg ser for meg at vi får til en omfattende rammeavtale med midler til forskning, studentutveksling og felles prosjekter med bedrifter, universiteter og myndigheter fra begge landene, sier dr. Nam til Teknisk Ukeblad.

Samtaler pågår nå med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norges kontor i Seoul fra norsk side, og Ministry of Land, Infrastructure and Transport fra koreansk side.

Dr. Young-sook Nam tok, før hun kom til Norge i fjor, en tre års pause fra diplomatiet og jobbet som generalsekretær i WeGo, World Smart Sustainable Cities Organisation, med 130 byer, og kjenner derfor feltet godt. Hun har også en professor-stilling ved EWHA Womens University i Seoul.

Les også

Smarte skip og havner

Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sier at fra departementets side er det en politisk intensjon å legge til rette for samarbeid.

– Det er ikke satt av spesielle midler til dette per i dag. De som har prosjekter, kan søke gjennom det ordinære virkemiddelapparatet, sier Chaffey.

Nå i oktober skal det være et seminar i Seoul, der temaet er smarte skip.

– Så planlegger vi et møte i Norge sent i november. Temaet der blir smarte havner. Vi har ennå ikke bestemt hvor, men vi ser på Oslo, Trondheim og Ålesund. Smarte havner er meget viktig for Korea, og Norge har mye å tilby, sier Nam.

Arbeidet med smarte byer startet i Korea allerede i 2003. Landet ligger langt fremme når det gjelder teknologi, og Sejong regnes som verdens første smartby. Det er naturlig å spørre hvorfor et samarbeid med Norge er interessant.

– Fordi vi valgte en top-down strategi, som er naturlig for oss, og vi valgte en for teknologitung tilnærming og manglet aksept og deltakelse fra innbyggere. I Norge har dere en bottom-up-tilnærming som stemmer godt med våre behov. Vi har mye å lære, sier ambassadøren.

Trenger konkrete prosjekter

Fra Seoul skriver Jason Park i Innovasjon Norge at «we are still struggling to find anchoring partners from both nations».

– Ja, men ikke glem at vi er helt i startfasen, sier Nam.

Fra NTNU sier professor Annemie Wyckmans at de er interessert i et samarbeid. Wyckmans har også hatt møte med dr. Nam om smarte byer og mulig samarbeid.

– Vi diskuterte hvordan vi kunne få konkrete prosjekter på plass. Sør-Korea ligger langt fremme, men til nå har de først og fremst hatt et teknologifokus. De har intensjoner om å snu dette til å ha mennesker og brukerne i fokus, der ligger Norge langt fremme, sier Wyckmans.

– Det er veldig bra at NTNU er interessert, de må gjerne ta kontakt med oss. Et første steg er å få på plass aktører som finner hverandre og ønsker å samarbeide, sier Chaffey.

Sensorikk og robotstyring

I Korea har myndigheten nå startet prosjektet Smart Cities 2.0, der tre hovedområder er valgt ut. Det ene er havner, med Busan, verdens sjette største havneby som pilotby. Så skal det velges pilotbyer for forskning rundt smarte byer, og det tredje området er gamle byer som trenger oppgradering for å bli smarte.

I Norge har dere en bottom-up-tilnærming som stemmer godt med våre behov. Vi har mye å lære

Ambassadør Young-sook Nam, Sør-Korea

– For alle disse er det områder der Norge er sterke. Innen smart sensorikk er dere i teten, også innen avansert robotstyring. Autonome skip og kjøretøy er også et felt der Norge har mye på by på, samt ITS, intelligent trafikkstyring, og ladeinfrastruktur for elbiler. For øvrig planlegges et besøk i Korea av samferdselsministeren eller statssekretæren hans i løpet av høsten, sier Nam.

Hun mener at med 17 års erfaring kan Korea tilby mye innen teknologiske løsninger for smarte byer, og hun trekker også frem mange og gode løsninger innen digitalisering av offentlige tjenester som bør være interessante for Norge.

– Men, fortsatt er prosjektet i startfasen. Hvilke tidsrammer ser ambassadøren for seg?

– Vel, min tid her er tre år, og jeg kom i fjor. Om vi lykkes med dette kan det bli en benchmark for smarte byer. Norge og Korea har kontakt og samarbeid innen skipsteknologi, men ikke så mye ut over det. Vi må lære mer av hverandre, og om vi lykkes kan dette blir stort, sier Nam.

Les også

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.