KRAFT

Små nettselskap minst effektive

Det er nettselskapenes egne valg som gjør at de er lite effektive, mener NVE.

- EGET ANSVAR: Små nettselskap jobber mindre effektivt enn større, ifølge NVE-rapport. Foto: Statnett
- EGET ANSVAR: Små nettselskap jobber mindre effektivt enn større, ifølge NVE-rapport. Foto: Statnett Bilde: Statnett

Norges vassdrags- og energidirektotat (NVE) har gransket hvorfor enkelte nettselskap kommer dårlig ut når nettselskapenes inntektsrammer skal fastsettes.

En ny rapport konkluderermed at det i stor grad er forhold hos nettselskapene selv som gir lav score i effektivitetsmålingen som NVE bruker, den såkalte DEA (Data envelompent analysis).

Les også: Krever erstatning for 12 minutters strømbrudd

Mange årsverk

Et fellestrekk for de fleste nettselskapene som kommer ut med lav kostnadseffektivitet, er at de ofte er små og har voksende drifts- og vedlikeholdskostnader.

Selskapene har også mange årsverk i forhold til sin oppgave, og høyere kapitalkostnader enn bransjegjennomsnittet.

Spesielle selskap

Seks av selskapene er samvirkelag, mens kommuner er majoritetseier i de fem andre selskapene.

NVE sier dog at enkelte av nettselskapene omfattet av undersøkelsen er mer spesielle enn det tradisjonelle nettselskap, og at direktoratet vil vurdere om disse opererer under passende rammevilkår.

Les også: Du risikerer å betale for svensk vind

Diskutert i bransjen

Energi Norge peker på at NVEs måte å vurdere selskapenes effektivitet lenge har vært diskutert i bransjen, og at det derfor er bra at NVE nå gjennomfører og offentliggjør denne typen analyser.

- Vi ser gjerne at NVE gjennomfører analyser for flere selskap. Dette vil gi bedre og bredere grunnlag for diskusjon om kvaliteten på effektivitetsmålingene, som igjen bidrar til et mer helhetlig bilde av den økonomiske reguleringen av nettselskapene, sier Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Les også:

Aldri har vi brukt mer strøm

Sparte 20 prosent strøm med lavere spenning

– Gamle ovner slipper ut fem-seks ganger mer svevestøv enn nye  

Les mer om: