ENERGI

Slik skal de gjøre gass fra Snøhvit til blå ammoniakk

Vil ha med seg Equinor på å bygge nytt CO₂-lager nord i Finnmark.

Markoppneset i Hammerfest er den foretrukne tomta når Horisont Energi skal produsere ammoniakk med karbonfangst.
Markoppneset i Hammerfest er den foretrukne tomta når Horisont Energi skal produsere ammoniakk med karbonfangst. Illustrasjon: Barents Blue Project
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Sandnes-selskapet Horisont Energi ønsker å etablere en ny ammoniakkfabrikk og et nytt CO₂-lager i Finnmark. I forrige uke ble det kjent at selskapet har sett seg ut Markoppneset i Hammerfest som tomt for anlegget.

Planen er å kjøpe gass fra Equinors anlegg på Melkøya og lage ammoniakk av denne. CO₂-en skal fanges og fraktes ut til et reservoar 100 kilometer utenfor kysten. Hydrogenet som blir igjen, tilføres nitrogen og blir til ammoniakk. 

Administrerende direktør Bjørgulf H. Eidesen sier at de jobber med bestemte kunder i Europa, primært i det eksisterende ammoniakkmarkedet, som er kjemisk industri og gjødselproduksjon. De ser også mot nye markeder innen maritimt drivstoff og kraftproduksjon.

Ammoniakk, «den nye kraftkabelen»?

– Noen kaller ammoniakk for «den nye kraftkabelen». Svalbard er ett eksempel, men det finnes også andre steder med så stort kraftbehov at det ikke kan dekkes med nytt nett, sier Eidesen til TU.

Planen er å produsere 3.000 tonn ammoniakk om dagen, noe som krever 600 tonn hydrogen hver dag. Til sammenligning skal Statkraft og Varanger Krafts demoprosjekt i Berlevåg produsere ett tonn i døgnet.

For å erstatte kull i Longyearbyen trenger man mellom 15.000 og 20.000 tonn ammoniakk i året. 

– Dette er langt større enn de prosjektene man har i Norge i dag. Det finnes få gigaprosjekter foreløpig, sier Eidesen. 

Vil ha nytt uttak fra Melkøya

Hovedgrunnen til å velge Hammerfest er tilgangen på gass fra Melkøya. Der produseres flytende naturgass, LNG, men Horisont Energi ønsker å kjøpe en lettprosessert gass. Derfor jobber de med å etablere et nytt uttakspunkt ved innløpet til anlegget.

Tilgangen på gass fra Barentshavet er hovedgrunnen til at selskapet ønsker seg til Hammerfest. God tilgang på kraft er også et pluss. Anlegget trenger 10 MW fra kraftnettet. Resten skal de produsere selv.

– Prosessen vår genererer mye damp og varme, som vi kan bruke til syngasskomprimering og til å lage strøm til pumper og kjøling. Noe av hydrogenet skal også brukes til kraftvarme-produksjon, sier Eidesen.

Han legger til at det kalde klimaet i Hammerfest er godt egnet for anlegget, som krever like mye kjøling som hele Melkøya-anlegget.

Biproduktet er kalk

Administrerende direktør Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen i Horisont Energi. Foto: Horisont Energi

Selve CO₂-fangstprosessen skal gjøres med «hot potassium carbonate»-teknologi. Der føres prosessgass under et trykk på 35-40 bar inn i høye kolonner hvor CO₂ blir tatt opp av en solvent. 

– Solventen er omtrent natrium, og helt ufarlig. Biproduktet er kalsiumkarbonat, som kan bli råstoff i annen industri. Prosessen skaper ikke spesialavfall og er energieffektiv. 

Eidesen sier at innen ammoniakkproduksjon er dette vel så vanlig som amin-teknologien, som blant andre Aker Carbon Capture satser på.

Amin er dyrere, men mer energibesparende. Ulempen med HPC er at man prosessgassen må trykkes oppover. Men hos oss er den under trykk allerede, sier Eidesen.

Vil bygge nytt CO₂-lager 

For å lagre CO₂-en, har selskapet inngått et samarbeid med Equinor om å utvikle et nytt CO₂-lager, kalt Polaris, 100 kilometer utenfor Finnmarkskysten. Planen er å bruke skip for å frakte CO₂ ut til brønnen. Selskapet har inngått en avtale med Knutsen-gruppen, som har utviklet et trykktanksystem for transport av flytende CO₂.

Eidesen sier at de har jobbet med Polaris-lageret i halvannet år og har alle data de trenger. Nå pågår prosessen med å sikre en lisens til reservoaret. 

Reservoaret er forventet å kunne ta imot over 100 millioner tonn CO₂. Til sammenligning har Equinor lagret 19 millioner tonn CO₂ på Sleipner, hvor det har blitt lagret CO₂ i 25 år. 

Horisont har inngått en intensjonsavtale med Baker Hughes, et av verdens største oljeserviseselskaper, om Polaris-prosjektet.

Ammoniakklager i berget

Arbeidet med å planere tomta og legge vann, strøm, veier og kloakk, skal starte tidlig i 2023.  

Horisont Energi ser vurderer også å bygge ammoniakklagre i berggrunnen på Markoppneset. 

– Vi kan bygge store fjellager, eller det kan bygges som en spiraltunnel ned i berget, 100 meter under havnivå. Så fyller man på med vann, som en vannlås. Det er en trygg løsning, sier Eidesen. 

Han presiserer at det også er trygt å bruke doble tanker på bakken, men at fjell-lager vil gjøre det lettere å utvide med flere byggetrinn, slik selskapet har planer om. 

Det planlegges et helautomatisk anlegg. Eidesen estimerer at de trenger 50-100 ansatte, fordelt mellom Hammerfest og et back-office som skal drives av HaloeTopsøe i Danmark.

Equinor bekrefter at de og Horisont Energi gjennomfører felles studier, men sier at de ikke har bestemt hvilken rolle de eventuelt skal ha i verdikjeden. 

– Som en betydelig eier av gassressurser i området, er dette interessant for Equinor å være med på. Hvorvidt studiene kan danne grunnlag for realisering av et prosjekt, vil vi vite mer om senere, skriver Magnus Frantzen Eidsvold, pressetalsperson for Equinor.

Les også