ENERGI

Slik må nettselskapene kvitte seg med den livsfarlige drivhusgassen SF6

Norske nettselskaper har fått mye å tenke på i 2024, nå som EU har besluttet at SF6-isolerte bryteranlegg for mellomspenning blir forbudt fra januar 2026.

Norske nettselskaper har fått mye å tenke på i 2024, nå som EU har besluttet at SF6-isolerte bryteranlegg for mellomspenning blir forbudt fra januar 2026.
Norske nettselskaper har fått mye å tenke på i 2024, nå som EU har besluttet at SF6-isolerte bryteranlegg for mellomspenning blir forbudt fra januar 2026. Foto: Vithun Khamsong
Fredric Carlsson, salgsdirektør for nærings- og industribygg i Eaton
29. feb. 2024 - 12:20

Mens verden strever med å redusere utslipp av drivhusgasser, står elektroindustrien overfor betydningsfulle endringer i produksjonen av bryteranlegg, der SF6-gass rutinemessig har vært brukt frem til nå.

SF6 er en ekstremt potent syntetisk drivhusgass som overlever i tusenvis av år i atmosfæren. Faktisk tilsvarer utslippet av én kilo SF6 rundt 25.000 kilo CO2.

I dette innlegget vil jeg formidle den siste utviklingen innen SF6-lovgivningen, dele den viktigste informasjonen nettforvaltere i nettselskapene trenger og belyse faktorene de må ha i bakhodet for å navigere den gradvise utfasingen av bryteranlegg som er avhengige av SF6-gass.

Ny F-gass-forordning

Å bytte til SF6-frie løsninger sikrer ikke bare at nettselskapene overholder sine regulatoriske forpliktelser, men også at de bidrar til miljømessige bærekraftsmål, skriver Fredric Carlsson i energistyringsselskapet Eaton. <i>Foto:  Privat</i>
Å bytte til SF6-frie løsninger sikrer ikke bare at nettselskapene overholder sine regulatoriske forpliktelser, men også at de bidrar til miljømessige bærekraftsmål, skriver Fredric Carlsson i energistyringsselskapet Eaton. Foto:  Privat

EU har vært en pådriver av reguleringer for å lette klimapåvirkningen av alle typer fluorholdige gasser (F-gasser), inkludert bruken av SF6-gass i bryteranlegg, ved å revidere eksisterende lovrammeverk. Denne prosessen ble konkludert 29. januar 2024. Da meldte EU-rådet at det hadde gitt grønt lys til nye forskrifter for gradvis å redusere bruken F-gasser, for å begrense gassenes bidrag til global oppvarming i tråd med Paris-avtalen.

De nye reglene om bruk av SF6-gass i bryteranlegg har utviklet seg over tid. Det var først på slutten av 2023 at Det europeiske råd og Europaparlamentet sammen inngikk en foreløpig avtale om å forby bruken av mellomspenningsbryteranlegg som er avhengige av SF6-gass, ved hjelp av et trinnvis utfasingsprogram som starter i 2026. I de kommende månedene vil detaljene om hvordan endringer i loven skal implementeres i EUs medlemsland bli stadig klarere.

Det bør oppfordre nettforvalterne i nettselskapene til å vurdere hvilke implikasjoner det vil ha for deres selskaper og drift.

Slik forstår du de nye reglene

De nye EU-forskriftene, som er bindende i medlemslandene, vil snart bli publisert i EUs offisielle tidsskrift (en publikasjon som inneholder alle lovgivninger, direktiver, forordninger og andre offisielle dokumenter og kunngjøringer fra EU) og tre i kraft. Det er da opp til medlemslandene å implementere forskriftene på nasjonalt nivå. Dette betyr i praksis at det for elektroindustrien vil være en toårsperiode der de kan forberede seg til de må overholde forskriften. For fra januar 2026 vil produksjon og salg av nye bryteranlegg som er avhengig av SF6-gass, i kategorien opp til og inkludert 24 kV, være forbudt ved lov. Lignende forbud mot SF6-bryteranlegg med høyere spenningsnivåer vil deretter komme.

Med formell enighet om den nye F-gassforskriften er det fornuftig for nettforvalterne å begynne å evaluere sitt selskaps nåværende beholdning av SF6-bryteranlegg. Hvis de er klar over at behovet for utskifting er nært forestående – for eksempel fordi en eksisterende installasjon nærmer seg slutten av sin levetid – er dette rett tidspunkt å erstatte den med et SF6-fritt alternativ.

Ser man fremover, bør kontrakter for levering av nye bryteranlegg som strekker seg ut over januar 2026, gjennomgås – for etter denne datoen vil valg av nye bryteranlegg som er avhengig av SF6-gass, ikke være et alternativ.

Veikart

Når nettforvalterne har evaluert sin beholdning av SF6-bryteranlegg og identifisert enheter som skal erstattes, bør de utforske SF6-frie alternativer ved å sammenligne de tekniske spesifikasjonene, kostnadene og fordelene. Fordi det å være fullt klar over de opprinnelige kapitalkostnadene (CAPEX), driftsutgiftene (OPEX) og den totale eierskapskostnaden (TCO) vil forme den videre strategien.

Deretter må de utvikle og implementere en overgangsplan, hvor enheter med lekkasjer og de som nærmer seg slutten av levetiden, prioriteres. Det langsiktige målet bør ikke bare være å overholde de nye forskriftene, men også å realisere en strategi som vil gi forretningsfordeler av overgangen til SF6-frie bryteranlegg.

Riktig håndtering og avhending av SF6-baserte bryteranlegg ved slutten av utstyrets livssyklus minimerer også utstyrets miljøpåvirkning. Det er et hensyn som ikke bør overses.

Miljøhensyn

Å bytte til SF6-frie løsninger sikrer ikke bare at nettselskapene overholder sine regulatoriske forpliktelser, men også at de bidrar til miljømessige bærekraftsmål ved å redusere utslipp av drivhusgasser. Endringen hjelper nettselskapene å spille sin rolle i den sirkulære økonomien og i det større bildet støtte EUs Green Deal-mål og levere på målene i Paris-avtalen. Det er en aktivitet som kan refereres i selskapets samfunnsansvarsrapportering (CSR) for å vise dets forpliktelse til bærekraft og innovasjon.

Å eliminere SF6-gass i elektrisk infrastruktur som støtter fornybare teknologier, for eksempel solenergianlegg eller ladeinfrastruktur, er spesielt viktig gitt at det primære målet med fornybare energikilder er å redusere alle typer utslipp. Nettforvalterne bør vie ekstra oppmerksomhet til bryteranleggene de velger for denne typen teknologi.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Å velge veien videre

Overgangen til SF6-frie bryteranlegg i Europa er et vitalt skritt på den videre reisen mot økt miljømessig ansvarlighet i industrien. Her vil nettforvalterne i nettselskapene spille en nøkkelrolle. Å implementere en strategi for å fase inn SF6-frie bryteranlegg er ikke bare en regulatorisk nødvendighet. Det er også en mulighet som gagner nettselselskapenes virksomhet ved å omfavne innovasjon innen bryteranlegg, samtidig som de reduserer miljøpåvirkningen av egne driftsoperasjoner.

Det brant tirsdag morgen fortsatt i det nye badelandet som var under oppføring i fornøyelsesparken Liseberg i Göteborg. Dette bildet er fra mandag morgen.
Les også

Lisebergs nye storsatsing brant i over et døgn – en person savnet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.