KARRIERE

Slik kartlegger du din egen kompetanse

Mange ingeniører sliter med å formulere hva de egentlig kan.

Taus eller underforstått kunnskap er noe man tilegner seg gjennom arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og er ofte vanskelig å formulere.
Taus eller underforstått kunnskap er noe man tilegner seg gjennom arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og er ofte vanskelig å formulere.
Av Mona Sæther Evensen
4. mai 2017 - 14:35

Hva kan du - egentlig? En hel del, sikkert. Men hva? Hvis kompetanse defineres som summen av en persons kunnskaper og ferdigheter må du ha noe å summere. Slik blir du bevisst egen kompetanse.