Slik kan fossilfrie bysoner løses i praksis: – Bare fantasien setter grenser

Droner som skanner bilskilt og å tvinge hybridbiler over på elektrisk er blant mulighetene.

Slik kan fossilfrie bysoner løses i praksis: – Bare fantasien setter grenser
Når nullutslippssoner nå får grønt lys, er en av intensjonene å få en raskere innfasing av nullutslippskjøretøy. Bilde: NTB scanpix
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Tirsdag åpnet samferdselsminister Knut Arild Hareide for å teste ut nullutslippssoner i de største byene. Hensikten er å få bukt med klimagassutslipp og skadelig luftforurensning, etter ønske fra blant annet Oslo og Bergen.

Det betyr at kommunene kan teste ut forbud mot diesel- og bensinbiler i avgrensede byområder.

Men hvordan skal nullutslippssonene organiseres i praksis?

Geofencing i gamle biler

Seniorforsker Petter Arnesen ved Sintef tror geofencing, eller geogjerder, kan bli en del av løsningen.

Et geogjerde er et virtuelt avgrenset område som tegnes opp ved hjelp av programvare, et grep som blant annet tas i bruk for å begrense hvor elsparkesykler kan parkere. Det kan blant annet gi større fleksibilitet enn faste bomstasjoner dersom man vil endre på sonene.

– Geofencing krever at både nye og gamle biler kan lese informasjonen som kommer inn, sier Arnesen.

Det kan blant annet løses gjennom en slags utvidet autopass-brikke i bilen.

I skrivende stund deltar Sintef i forskningsprosjektet GeoFLOW, der de sammen med Statens vegvesen og teknologiselskapet Q-Free skal teste ut veiprising gjennom nettopp en slik brikke.

– Du kan da få en litt større autopass-brikke i bilen med internettilkobling. Så betaler du hvis du kommer inn i en nullutslippssone, forklarer Arnesen.

– Trafikanten må kunne planlegge

Om det blir avgift eller bot i posten for å kjøre fossilbil inn i et nullutslippsområde, eventuelt bot i hånden fra en politibetjent, blir opp til politikere og jurister å bestemme.

– Kan det tenkes at man får et system der det koster mer jo lenger man kjører med fossilbil innenfor en nullutslippssone?

– Ja, teknologisk er det bare fantasien som setter grensene.

Uansett hvilken form represaliene tar, blir det viktig med forutsigbarhet.

– Det er veldig viktig for trafikanten at man vet hvor sonene er – at man ikke plutselig befinner seg innenfor et geofence. Man må kunne planlegge og vite hva det koster. Da kommer man nok ikke utenom en del fysisk skilting og annen infrastruktur på en god stund ennå.

Mulig unntak for tunge kjøretøy

I Oslo ser man på mulighetene for å innføre nullutslippssone innenfor ring 1 eller ring 2, riktignok med unntak for selve ringveiene. 

Et av spørsmålene Oslo og andre kommuner må ta stilling til, er hvilke unntaksgrupper som skal kunne kjøre fossilt i den utslippsfrie sonen.

– Blant unntakene som foreslås, er at folk med HC-kort og utrykningskjøretøy kan få kjøre fossilt. Tunge kjøretøy kan kanskje også tillates å kjøre på biogass fordi elektrifiseringen av tunge kjøretøy per i dag er umoden, sier Ragnhild Århus, prosjektleder for nullutslippssoner hos Oslo kommune.

Virtuell bomring og skanning av bilskilt

For å løse noe av nullutslippsfloken har Tomas Levin, sjefingeniør i Statens vegvesens seksjon for transportutvikling, tro på kameraskanning.

– Man kan ha mer eller mindre hundre prosent kontroll på bilistene med bomstasjoner. Eller så kan man gjøre noe liknende som man har gjort i London, sier Levin.

I London kjører biler rundt med kameraer på taket som skanner bilskilt, forteller han. Målet er å fange opp eldre biler med høyt utslipp, som så må betale en avgift for å befinne seg i en lavutslippssone.

Disse sjekkes så opp mot et register for å se hva slags motorteknologi bilen har. Potensielt kan man også se på andre faktorer, som hvorvidt det er en HC-registrert bil det er snakk om.

– Der er vi kanskje litt heldige i Norge, i og med at de to første bokstavene i bilskiltene indikerer om det er et nullutslippskjøretøy eller ikke, sier Levin.

Hva som skjer med hybridbiler i en nullutslippssone, er så langt uklart, all den tid bilskiltene sier lite om bilen går på batteri eller fossilt drivstoff.

Kan løses med kameradroner

En mulighet kan være geogjerder som tvinger hybridbilene over på elektrisk, forteller Levin. Metoden ble testet ut av Statens vegvesen i fjor sommer, i et samarbeid med BMW og BMW-sjåfører som sa seg villige til å teste ut teknologien.

– I stedet for å ha biler som kjører rundt og skanner, kan det være enklere å sette opp kameraer langs innfartsveiene til en nullutslippssone eller en ordinær bompengering?

– En full bomring eller full kameradekning kan nok bli veldig omfattende og lite fleksibelt. Og skulle du ha bare noen sjekkpunkter hist og her, er folk ganske gode til å tilpasse seg. Da kan du få trafikkøkning i sonene der folk slipper inn udetektert.

Droner som skanner bilskilt, er en annen mulig løsning. Da kan man unngå bruk av bil og gateareal, sier Levin.

– Nå har ikke vi testet det ut, men videokvaliteten på droner er jo helt fantastisk. Men så er det dette med personvern, da, å få det til å bli godt nok. Det positive vi ser der nå, er at detektorkameraer har fått veldig kraftige prosessorer. Da kan du gjøre unna en del billedanalyse i kameraet, og så sitter du i prinsippet igjen med at bare registreringsnummeret sendes av gårde.

En annen mulighet er å sette skannere på biler som uansett kjører rundt i området – taxier eller postbiler, for eksempel.

– Det som gjør dette så spennende, er at det åpner for så mange muligheter. Hvis du tenker at du ikke skal ha hundre prosent kontroll på sonen din, kan du bli kreativ.  

Les også