Slik er strykprosenten i ulike fag

Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning.