OFFSHORE

Sleipner-oppdrag til Stavanger

Kontrakten inneholder også en opsjon for oppkobling av Alfa Nord-reservoaret til Sleipner T-plattformen.

Kontrakten gir arbeid til 250 personer på det meste ved Kværner Olje og Gass i Stavanger. Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2004. vil starte umiddelbart og sluttføres innen utgangen av 2004.

Sleipner Vest-feltet ble satt i produksjon i 1996 og består av plattformene Sleipner B og T tilknyttet Sleipner A, og produserer gass og kondensat.

Som en del av den opprinnelige planen for utbygging og drift, forutsatte denne ekstra kompresjon for å opprettholde produksjonsnivået fra Sleipner Vest. Kværner har i forbindelse med dette prosjektet også utført både konseptarbeid og forprosjektering, skriver selskapet i en pressemelding.

Kværner har vært involvert i den opprinnelige utbyggingen på Seipner Vest gjennom blant annet design, fabrikasjon og installasjon av prosessmodulen på 11.000 tonn til Sleipner T plattformen.

Les mer om: