Slambehandling på Oseberg

Kontrakten har en verdi på ca. 80 millioner kroner og omfatter innkjøp, bygging og installasjon av en modul på 500 tonn. Leveransen inkluderer også nødvendige modifikasjonsarbeider på Oseberg C-plattformen i forbindelse med installasjonen av slambehandlingsanlegget.

Procon Engineering AS er leverandør av borevæskeutstyr og teknisk støtte knyttet til prosjektet. Denne underleveransen har en verdi på 28 millioner kroner.

Arbeidet skal utføres ved Umoes kontorer i Bergen og Haugesund. 70 personer vil arbeide i prosjektet på det meste. Prosjektet starter i august og slambehandlingsanlegget skal være klart til bruk på Oseberg C plattformen i juni 2001. (aa)

Les mer om: