OFFSHORE

Skole på gass

Et naturgassdrevet elektrisitets- og varmegjenvinningsanlegg, et såkalt kogenereringsanlegg, skal installeres i Sund kommune utenfor Bergen. Første byggetrinn skal stå ferdig tidlig neste år. Anlegget vil forsyne Skogsvåg skule og idrettshallen i Sund med strøm og varme.

Kommunen planlegger å koble et boligfelt og en videregående skole til det samme anlegget senere. Skogsvåg skule blir dermed den første i Norge med en slik energitilgang. Et liknende anlegg ble tidligere i år åpnet i Bø på Karmøy. Der leveres varmen til Bø ungdomsskole og nærliggende industri, mens strømmen sendes ut på Haugaland Krafts linjenett.

Metangass

– Kogenereringsanlegget bruker metangass som brensel. Gassen kjøres til Sund på 300 bars gassflasker, opplyser Magnus Bernson i Bergen Engineering.

Anlegget utnytter varmen fra strømgeneratorens motor, ved å sende eksosen og kjølevannet fra den gjennom en varmeveksler. Herfra går varmemediet ut til oppvarming hos forbrukeren, før det går tilbake til anlegget.

Strømmen fra generatoren sendes direkte til brukerne, og til eksternt nett ved overproduksjon. Den brukes kun til belysning og elektriske apparater. Ved driftsstans hentes strømmen fra det eksterne nettet, og gass og elektrisk drevne kjeler sørger for at varmen leveres.

På varme dager fylles en akkumulatortank med varmemediet, og motoren slås av. Slik får man maksimal utnyttelse av et anlegg som i utgangspunktet har en virkningsgrad rundt 90 prosent.

Forurenser mindre

Et gassdrevet kogenanlegg slipper ut betraktelig mindre mengder av forurensende gasser enn olje- og kullkraftverk. Ifølge opplysninger fra Olje- og energidepartementet (OED) vil utslippene av karbondioksid reduseres med opp til 40 prosent. I tillegg går nitrogenoksidutslippene ned med 75 prosent, og svoveldioksidutslippene ned med 98 prosent.

I følge International Cogeneration Alliance (ICA) står kogenanlegg for sju prosent av verdens energiproduksjon. Så lenge Norge har blant de laveste strømprisene i Europa, er utbyggings- og driftskostnadene for store til at kogenanlegg kan konkurrere med vannkraftverkene. Kogenanleggene i Sund og på Karmøy regnes derfor for prototyper og demonstrasjonsanlegg og er ikke økonomisk bærende.

Les mer om: