OFFSHORE

Skjerper HMS-krav

- Hittil i år har vi hatt fire dødsfall i vårt arbeid. Dette er for dårlig. Derfor har vi satt i gang en omfattende gjennomgang av våre rutiner, sier Fjell.

Spesielt ledelsen av arbeidsoppgavene er under lupen.

- Det er et lederansvar å forhindre ulykkes, og vi må finne ut hvilke tiltak som må settes inn for å øke oppmerksomheten for å bedre kulturen rundt HMS-arbeidet hos våre ledere. Det er ingen motsetning mellom et godt økonomisk resultat og høyt nivå på HMS-arbeidet, snarere tvert i mot, understreker Fjell.

Uttalelsene kom under presentasjonen av kvartalsresultatet for Statoil hvor selskapet kunne vise til en noe svakere utvikling enn for samme periode i 2001.

Resultatet ble rundt 11 milliarder kroner før skatt, mens etter at Per Kristian Foss har tatt sitt, sitter Statoil igjen med et resultat på 2,6 milliarder.

I tillegg kommer ekstraordinære inntekter etter salg av Siri-feltet på dansk sokkel med 700 millioner kroner, slik at resultatet er på 3,3 milliarder.

- Årsaken til lavere inntekter er at den norske kronen har styrket seg i forhold til oljeprisen med henholdsvis 9 prosent for oljeprisen og 11 prosent på gassprisen. I tillegg har våre installasjoner hatt sin årlige revisjonsstans i tredje kvartal. Det som er gledelig er at vi har kommet opp i svært høy regularitet på våre installasjoner. Den er nå på 93,8 prosent. Driften er god, sier Fjell.