Skanska fikk tidenes norske veikontrakt

Verdi: 5,5 milliarder kroner. 

Skanska fikk tidenes norske veikontrakt
Mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum skal det bygges firefeltsvei. De resterende 10,5 kilometerne bygges som tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Foto: Statens vegvesen

Entreprenøren Skanska er innstilt til å bygge og vedlikeholde ny riksvei mellom Løten og Elverum. Kontrakten har en verdi på 5,5 milliarder kroner.

Ifølge en pressemelding fra Vegvesenet er kontrakten den største som noen gang er inngått i Norge. For de 5,5 milliardene skal Skanska bygge, finansiere, drifte og vedlikeholde veistrekningen i 20 år.

Prosjektet gjennomføres gjennom den såkalte OPS-ordningen hvor det offentlige og det private samarbeider om utbygging.

– Regjeringen er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor er det gledelig at vi kan sette i gang med et stort veiprosjekt etter modellen for offentlig-privat samarbeid. Det første OPS-prosjektet innen veibygging på ti år, er samtidig en av de største veikontraktene som er inngått i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Regjeringen.

Den nye riksveien mellom Løten og Elverum omfatter 16 kilometer med firefeltsvei og ni kilometer med tofeltsvei. Utbyggingen starter i juni i år og skal være ferdig i november 2020.