Sjef i Geodata: Personlighetstester de ansatte for at de skal jobbe godt i team

Astrid Hvattum fikk en aha-opplevelse da hun skjønte at hun som ekstremt ekstrovert skilte seg fra de 90 ingeniørene hun skulle være leder for.

Sjef i Geodata: Personlighetstester de ansatte for at de skal jobbe godt i team
Astrid Hvattum er en ekstrovert leder for ikke super-ekstroverte ingeniører. Geodata

Alt som skjer, skjer på et tidspunkt. Men det skjer også på et sted.