OFFSHORE

Siste stikk til Røkke

Aker Maritime er i ferd med å selge selskapets undervanns- og dypvannskompetanse til franske CoflexipStena. Det var NRK som først brakte nyheten fredag. Dermed tar Røkke det foreløpige siste stikk i striden med Kværner.

Med dette peket har Kjell Inge Røkke gjort det mindre attraktivt for Kværner å overta Aker Maritime (AMA). Kværner la tidligere i høst inn bud på hele Aker Maritime, hvilket verdsatte selskapet til drøyt fire milliarder kroner. Ifølge kildene til NRK er salgssummen på bare dypvannsteknologien ca. 5,9 milliarder kroner. Dette er en milliard kroner over børskursen, før AMA ble suspendert fredag morgen.

Kjell Inge Røkke, som kjøpte 26 prosent av aksjen i Kværner i sommer, har lagt opp en underlig strategi i forhold til sin industrielle satsing. Først ville han ha Kværner til å kjøpe AMA. Da han ikke fikk den prisen han ønsket, gikk han ut og sikret seg opsjoner på drøyt 26 prosent av Kværner-aksjene.

Desperate trekk fra Kværner-sjef Kjell Almskog har foreløpig hindret Røkke fra innflytelse. Kværners bud på å overta hele AMA, ble blankt avvist av Røkke, som selv kontrollerer om lag to tredeler av Aker-selskapet.

Like fullt har han – i likhet med Kværner-sjef Almskog, talt varmt for fusjon av Aker Maritime og Kværners oljeteknologiselskaper. De to selskapene ville utfylle hverandre produkt- og kompetansemessig.

Nå snur altså Røkke tvert om, og selger AMA bit for bit. Det som blir igjen av Aker Maritime, hovedsakelig i Norge, er neppe interessant for Kværner. Det er foreløpig uavklart hva Røkke/Aker Maritime skal bruke de nyervervede pengene til. Røkke står i hvert fall friere til å kjøpe seg opp i Kværner.

CoflexipStena er kjent for sin verdensomspennende undervannsvirksomhet, blant annet rørlegging og dykkervirksomhet.

Les mer om: