OFFSHORE

Sikrere DP-systemer

VERDIER PÅ SPILL: Hver gang et forsyningsfartøy nærmer seg en produksjonsinnretning til havs, settes stor lit til at skipets manøvreringsevne er under kontroll. Den norskutviklede CyberSea Simulator kan bedre manøvreringen og sikkerheten for verdiene og mannskapene både på skip og plattformer. Her Snorre TLP. FOTO:STATOIL
VERDIER PÅ SPILL: Hver gang et forsyningsfartøy nærmer seg en produksjonsinnretning til havs, settes stor lit til at skipets manøvreringsevne er under kontroll. Den norskutviklede CyberSea Simulator kan bedre manøvreringen og sikkerheten for verdiene og mannskapene både på skip og plattformer. Her Snorre TLP. FOTO:STATOIL Bilde: Statoil

Offshoreindustriens spesialfartøyer er avhengig av dynamisk posisjonering (DP). DP er et automatisk system som holder et skip i gitt posisjon eller på en gitt kurs.

Ofte kan avvikene være svært små, innenfor en meter. Dette forenkler arbeidet betydelig for manøvreringen av fartøyene som opererer ute på havet. Oppstår det feil, enten på utstyr eller at operatøren gir feil ordre, må det reageres raskt.

Norsk maritim industri og oljeindustrien har bidratt til å utvikle en simulator som gjør det mulig å trene mannskaper på å håndtere kritiske situasjoner.

For forsyningsfartøy er det viktigste å hindre kollisjoner med oljeinstallasjonene. Store verdier står på spill når forsyningsskipene legger inntil. Skader på skip og oljeinstallasjoner kan koste det norske samfunnet milliardbeløp. Omfattende testing av skip med DP-utstyr har derfor blitt gjennomført for å sikre at alt virker som det skal.

Rundt enkelte installasjoner finnes store mengder med utstyr plassert på havbunnen. Å ankre opp fartøyer rundt disse installasjonene, som Åsgard, blir mer eller mindre umulig, fordi sjansene for å treffe sensitivt utstyr på havbunnen er store. Skip og borerigger må derfor holde seg i riktig posisjon uten å ankre opp

Testet på forsyningsskip

Statoil, Det Norske Veritas, Kongsberg Maritime, myndighetene og leverandørindustrien har sammen utviklet et eget testsystem for DP-anlegg. Arbeidet har vært ledet gjennom Statoilprogrammet LUP (Leverandør Utviklingsprogram). Knoppskytingsfirmaet fra NTNU/Sintef, Marine Cybernetics i Trondheim har stått for selve utviklingen av systemet.

Systemet har nylig blitt testet ut og demonstrert på forsyningsfartøyet "Viking Poseidon". Fartøyet utfører undervannsoperasjoner på helårsbasis for Statoil, som også betalte omkostningene ved testen. "Viking Poseidon", som eies av Eidesvik, ble bygd hos Kværner Kleven i 1998.

Alle dynamiske påvirkninger

Marine Cybernetics har utviklet CyberSea Simulator basert på metoder som tidligere er brukt i flyindustrien. Simulatoren kobles til DP-systemet på samme måte som om det ville vært i fartøyet. På forhånd er alle skipets dynamiske bevegelser programmert inn i simulatoren. Den dekker både rulling, stamping og hivbevegelser.

Samtidig er skipets maskineri og propulsjonsutrustning programmert, slik at simulatoren kan regne ut de riktige responstidene ved pådrag og korreksjoner. Cybersea Simulator kan dekke både dekkede trustere og åpne azimutpropeller pluss alle mulige kombinasjoner med ror og propeller.

I tillegg er det lagt inn forskjellige bølge- og vindmønstre som vil påvirke skipets bevegelser. Bøyelastere og flytende produksjonsinnretninger som er festet til bunnen med ankere i tillegg til at de har trustere, finnes det også programmoduler for.

I tillegg har fartøyer dekksutrustning og hengende laster som vil påvirke skipets dynamiske egenskaper. Dette kan også legges inn i simulatoren.

Økt sikkerhet

CyberSea kan brukes for å teste om DP-systemet reagerer riktig ved forskjellige påvirkninger. Testene på "Viking Poseidon" bekreftet dette.

Som i flyindustrien kan instruktører kjøre all verdens forskjellige hendelser som vil påvirke manøvreringen, slik at navigatørene om bord kan få testet og prøvd seg på korrekte handlingsmønstre i kritiske situasjoner.

– Nå har vi en metode for uttesting av DP-systemer. Ambisjonen er å utvikle teknologien for testing av andre sikkerhetskritiske styringssystemer, for eksempel styring av kraftforsyning, propulsjon og navigasjon. Dette vil være et vesentlig bidrag til økt sikkerhet om bord på fartøyer og installasjoner i tråd med Statoils overordnede mål for sikkerhet. Det sier Ole J. Nordah i en pressemelding fra Statoil. Han er senior fagleder i enheten undervannsteknologi og operasjoner i Statoil.

Les mer om: