OFFSHORE

Sikkerhet i sentrum

27. apr. 2001 - 01:15

En av de utbyggingene som Offshore Technology Conference (OTC) i Houston planla å hedre, er det brasilianske Roncador-feltet. Petrobras skulle motta en ærespris for rask utbygging og innovativ teknologiutvikling. Som kjent ligger produksjonsplattformen P36 på 1360 meters havdyp etter en alvorlig eksplosjon og påfølgende brann. At hele produksjonsutstyret nå ligger på så dypt vann, gir neppe noen grunn til feiring.

Den alvorlige ulykken, som krevde 11 menneskeliv, vil legge en demper på optimismen overfor utbygginger på dypt vann. Dette er farefulle utbygginger hvor det tas stor risiko, både teknologisk og økonomisk. At sikkerhetsvurderingene som legges til grunn for konstruksjonene må være meget grundige, er av meget stor betydning. Derfor er det ikke sikkert at ombygde rigger er løsningen, og heller ikke at prosjektene presses på tid.

Dette vil bli sentrale temaer når store deler av konferansen skal diskutere dypvannsutbygginger.

Nye markeder

Norsk oljeindustri er på offensiven. Til tross for et redusert aktivitetsnivå over et par år, åpner nye markeder seg for fullt de nærmeste årene. Norsk sokkel vil få et jevnt aktivitetsnivå på rundt 40 milliarder kroner i årlige investeringer, mens markedet verden over er på mer enn det tidobbelte. De store utbyggingene finnes først og fremst i Vest-Afrika, Den Mexikanske Golf og utenfor Brasil. I tillegg planlegges en rekke utbygginger i Kaspihavet og i Sør-Kinahavet. Langt de fleste av de planlagte utbyggingene skal styres av selskaper med sete i Houston. Derfor er det meget viktig at norske selskaper er representert på årets OTC-utstilling og -konferanse i Houston.

Norske foredragsholdere er ikke like aktive i år som tidligere, men nærmere 30 norske selskaper er til stede. Nesten like mange selskaper står utenfor Eksportrådets fellesstand som innenfor.

Store markedsandeler

Årsaken til at så mange norske selskaper er med, er at et rekke av de utbyggingene som skal gjennomføres de nærmeste årene, ligger på dyp større enn 500 meter. I disse investeringene stiller norsk industri sterkt. Med erfaring fra verdens hardeste havområder og store undervannsutbygginger stiller norske leverandører i fremste rekke. FMC Kongsberg Offshore har store leveranser til Angola, ABB har nylig tegnet en kontrakt på 1,7 milliarder kroner med Shell utenfor Nigeria, mens en rekke rederier allerede har flytende produksjonsløsninger i drift på mindre oljefelt. Dette gjelder Brøvig, Bergesen og PGS.

I tillegg har vi en rekke leveranser av utstyr, som overvåkingsutstyr, kraner, undervannsventiler, undervannrørledninger, korrosjonsbeskyttelse, lastesystemer og sikkerhetsutrustning. Innen disse områdene har norske bedrifter god markedsposisjon, og med utsikter til mange ordrer. Men skal de få tak i kundene, er det viktig å være til stede på OTC.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.