OFFSHORE

Sikker oljekommunikasjon

Fra tidlig på 80-tallet og frem til midten av 90 tallet skjedde det en kraftig utvikling av IT-systemer for oljebransjen som i økende grad skulle kommunisere selskapene i mellom. Etter hvert så man at driftskompleksiteten ble høy, telekommunikasjonskostnadene høye og den samlede sikkerheten dårlig.

Bakgrunn

Oljeselskapene Amoco, British Petroleum, Norsk Hydro, Norske Shell, Phillips Petroleum Company, Saga Petroleum og Statoil opprettet derfor en prosjektgruppe sammen med Oljedirektoratet som i fellesskap definerte standarder og kommersielle reguleringer for oljenettet. Fellesdata ble tildelt kontrakten i oktober 1998 og etablerte nettet som nå går under betegnelsen SOIL. Fellesdata ble overtatt av EDB Business Partner våren 2000, og ansvaret for SOIL ble lagt til EDB Teamco.

EDB Teamco har fortsatt ansvar for nettinfrastrukturen. OilCamp AS, som eies av Telenor Innovation med 70 prosent og Telenor Business Solutions med 30 prosent, tok i mars 2001 over ansvaret for salg og markedsføring samt tjenesteutvikling for SOIL.

Bred oppslutning

- SOIL har i dag over 135 kunder, og vi er etter hvert blitt 11 ansatte og vil få en omsetning i år på ca 27 millioner kroner, sier Atle Høgberg, ansvarlig for forretningsutvikling i OilCamp AS.

Han presiserer at selv om selskapet er Telenor-eiet, gir dette ikke på noen måte fordeler eller preferanser i SOIL. - Kundene stiller på like fot uansett hvilken teleoperatør de måtte ha, sier Høgberg.

SOIL-nettet har fra starten tre noder; i Stavanger, Bergen og Oslo. - Men på grunn av ny teleteknologi vil dette sannsynligvis kunne bli flyttet sammen i en node innen forholdsvis kort tid, sier Høgberg. Han forteller også at man arbeider aktivt med å etablere kontakt med utenlandske aktører innen oljebransjen på steder som London, Aberdeen og Houston. Det betyr at disse kan koble seg inn mot SOIL-nettet. Og samtidig kan de norske aktørene få en kanal ut for å markedsføre sine tjenester internasjonalt.

Tjenester

SOIL kan betraktes som et lukket kvalitets-internett for oljebransjen. Det gir brukerne rasjonelle telekommunikasjonsløsninger.

- Men det åpner også for en sikrere bruk av web-baserte løsninger og tjenester. Fremveksten av slike løsninger, og leverandører av slike, har imidlertid tatt lengre tid enn vi opprinnelig tenkte oss. Men vi har i dag flere gode løsninger å vise til, sier Høgberg.

I stedet for at denne informasjonen skal befinne seg flere steder og bli sendt på kryss og tvers, satser OilCamp på å samle den på ett sted og formidle den derfra. På denne måten blir det enklere og billigere å vedlikeholde informasjonen, og det blir enklere å sørge for at de som skal ha adgang til informasjonen får den.

Ett eksempel er Diskos, hvor Petrodata oppbevarer og sender det aller meste av sine seismikkdata via SOIL.

LicenseWeb er et annet eksempel hvor man i løpet av trekvart år klarte å samle alle produksjons- og utvinningslisensene i Nordsjøen med om lag 3200 brukere innen lisensadministrasjon i oljeselskapene i Norge.

DaWinci er et tredje eksempel. Her organiseres helikopter- og personell-logistikken i Nordsjøen.

- Vår hovedoppgave i dag er å få frem flere slike tjenester, sier Høgberg.

- For OilCamp er det helt sentralt å ha fokus rettet mot oljebransjen som sådan, ikke mot enkeltselskaper. Vi prøver å identifisere og tilby samarbeidsfremmende IT-løsninger på SOIL-nettet. Felles for mange av IKT-aktørene er at de selger sine produkter til enkeltselskaper, og forsøker å oppnå flest mulig salg på denne måten. For å fremme samarbeid er en slik strategi ofte lite vellykket. De forskjellige selskapene velger forskjellige produkter, som bare i liten grad egner seg for tverrkommunikasjon, sier Høgberg.

Virtuelle prosjektrom

Et typisk eksempel på løsning for dokumentdeling kalles virtuelle prosjektrom. Dette er en fellesbetegnelse på IT-løsninger som gjør det enklere for personer å samarbeide. Ofte dreier dette seg om å legge dokumenter og annen informasjon ut på nettet og så gi styrt tilgang til deltakerne. Alle kan se siste versjon av informasjonen, og en slipper de ørkesløse rundene på leting etter den filen som sist er blitt endret.

- Konseptet har vist seg svært vellykket innen lisensadministrasjon, og er på vei inn i flere fagkretser i bransjen, sier Høgberg.

e-handel på is

For et par år siden så oljebransjen for seg en utstrakt bruk av e-handel for utstyr til Nordsjøen. Det finnes også databaser over standardutstyr, som for eksempel Sharecat som eies og administreres av Bergens-firmaet Tektonisk AS.

- e-handel er naturlig nok et område som faller naturlig inn under vår virksomhet. Men e-handel har ikke tatt av slik mange trodde for et par år siden. Vi har derfor lagt dette på is foreløpig, sier Høgberg.

OilCamp kjøpte i sommer 53 prosent av aksjene i Gethelp Oil & Gas. Dermed kan selskapet nå tilby en elektronisk markedsplass for konsulenttjenester og spesialister. Høgberg sier imidlertid at med dagens arbeidsmarked, går denne virksomheten på et forholdsvis lavt gir.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.