OLJE OG GASS

Server: Tidenes dyreste oljevernaksjon

HAVARIST: Her er forskipet av Server ved Ågotnes, før sleping til Høylandsbygd.
HAVARIST: Her er forskipet av Server ved Ågotnes, før sleping til Høylandsbygd.

Det ble gjennomført cirka 15.000 dagsverk under oljevernaksjonen etter at Server gikk på grunn ved Hellesøy fyr sør for Fedje i Hordaland 12. januar i fjor.

Det kom frem under en pressekonferanse Kystverket holder i Bergen nå.

200 mill. kroner

I løpet av ukene etter forliset ble det bygd opp en organisasjon med en økonomisk ramme som kommer til å overstige 200 millioner kroner. Selv om de største enkeltutgiftene var knyttet til fjerning av vrakrestene, hadde også strandaksjonen et betydelig budsjett.

Over 200 personer var engasjert i oljevernaksjonen, som ikke bare kostnadsmessig, men også organisatorisk er Norges største.

Aksjonen varte i nesten et halvt år, og omfattet tre beredskapsområder (IUA) og 13 kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Oljeforurensningen berørte store områder, fra Fjell kommune nord for Bergen til Stadt. Langs denne strekningen ble det gjennomført strandrensning etter oljepåslag på 240 ulike steder.

Mer tydelig styring

Kystverket mener ansvar, roller og oppgavefordeling under aksjonen fungerte etter intensjonene, men konkluderer med at de i fremtiden vil være mer tydelig på den administrative styringen av aksjonen etter akuttfasen.

I rapporten om aksjonen, som også ble offentliggjort i dag, anbefaler havnedirektør og aksjonsleder i IUA Bergen region, Gunvald Isaksen, at også det organisatoriske og administrative apparatet evalueres.

Ekstern kontroll

"Når det gjelder spørsmål om disponering av midler kna det være riktig å vurdere om man bør ha en ekstern uavhengig evaluering, både for å være sikre på at alt har skjedd i forhold til regelverket, men også for å sikre at ikke usikkerhet omkring dette kan føre til at kommuner og enkeltpersoner unngår å delta i en aksjon av frukt for at man senere skal bli kritisert og stilt til rette i forhold til den innsatsen man har gjort," heter det i rapporten.

Aksjonens sluttrapport er ennå ikke klar, og det økonomiske oppgjøret partene imellom er ennå ikke avsluttet.

- Det er derfor viktig at både Kystverket og IUAene jobber aktivt også i etterkant for å klargjøre strategiske valg og prioriteringer som er gjort, skriver Isaksen i rapporten.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.