BYGG

Se hele TUs debatt om regjeringskvartalet

Her kan du se innleggene fra TU-konferansen i sin helhet på video.

Aktører fra hele byggenæringen presenterte torsdag forslag om hva som kan gjøres med regjeringskvartalet.
Aktører fra hele byggenæringen presenterte torsdag forslag om hva som kan gjøres med regjeringskvartalet.
15. okt. 2013 - 09:30

Torsdag 10. oktober møttes aktører fra alle deler av byggenæringen for å diskutere regjeringskvartalets fremtid.

På seminaret, arrangert av Teknisk Ukeblad, holdet Petter Eiken, styreleder i Bygg 21, Rambøll-sjef Ole-Petter Thunes og Tine Hegli fra Snøhetta og Powerhouse innlegg om hva deres bransje kan tilby i utformingen av det nye regjeringskvartalet.

Innovasjon og nytenkning

Tine Hegli mente debatten rundt regjeringskvartalet burde dreie seg om innovasjon og nytekning.

Hun påpekte at plusshus er mulig allerede med dagens teknologi, og sa det offentlige bør være pådrivere til utvikling i næringen.

Hun ba videre byggenæringen stille høyere krav til staten som byggherre.

Se innlegget fra Tine Hegli  

Bygger for fremtiden

Ole-Petter Thunes pekte på at planprosessene har blitt langt mer komplekse enn de var tidligere og at det er viktig å starte planleggingsfasen tidlig.

Han sa at dagens løsninger ikke er løsningen på morgendagens utfordringer, og var opptatt av at staten bør gå foran som en foregangsbyggherre, og ligge langt forut for de tekniske byggekravene.

Han sa det utvendige skallet til regjeringsbyggene bør ha lang levetid, mens det innvendig bør være stor fleksibilitet i byggene.

Se innlegget fra Ole-Petter Thunes

Bygg i verdensklassen

Petter Eiken ønsket et regjeringskvartal i verdensklassen, og mente oppbyggingen av regjeringskvartalet er en glimrende anledning til å profesjonalisere staten som byggherre.

Han mente at et 50-årsperspektiv er for kort, at vi må bygge for minst 150 år frem i tid, og håper utformingen av regjeringskvartalet kan bli en inspirasjon til atferdsendring i alle offentlige byggprosjekter.

Se innlegget fra Petter Eiken Se innlegget fra Petter Eiken  

Sikkerhet og åpenhet

Etter innleggene ble det debatt i salen.

Statsbygg-sjef Harald Nikolaisen åpnet debatten med å fortelle at prosjektet uten tvil er krevende og vil ta lang tid.

Han påpekte at Statsbygg er byggherre på vegne av regjeringen, og at de ønsker å bygge så godt som mulig, og så fremtidsrettet som mulig. Videre ble det både meninger og spørsmål fra salen.

Birgit Rusten i FutureBuilt ønsket å utfordre Statbygg til å invitere inn idekonkurranse fra både inn- og utland for å skape et regjeringskvartal med tilhørighet hos folket. Og til å legge premisser for fremtidig bærekraft som grunnstein i debatten.

Pensjonert ekspedisjonssjef på Stortinget, Alfred Kvalheim, tok for seg utfordringene som ligger i å kombinere sikkerhet og åpenhet i regjeringskvartalet.

Han fortalte om åpenheten i regjeringskvartalet for 40 år siden, da både blomsterselgere og sigøynere fritt kunne bevege seg ut og inn av bygningene, og mente vi må passe oss for å stenge kvartalet for allmennheten.

Se debatten om regjeringskvartalet  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.