SDØE blir Petoro

Petoro as er utledet av petroleum og oro, som betyr gull. Ikke uventet er det ekspedisjonssjef Tore Sandvold som har fått jobben som arbeidende styreformann, og som skal få på plass Norges største oljeselskap.

Tore Sandvold har sagt opp fra stillingen som ekspedisjonssjef. Dermed forlater en av de dyktigste medarbeiderne i Olje- og energidepartementet sin posisjon. Med rette er Sandvold kalt den grå eminense – det er han som i mangt og meget har styrt norsk oljepolitikk under forskjellige skiftende regimer.

Med seg i styret for Petoro har han Ingelise Arntsen , ansatt i Arthur Andersen, og var tidligere adm. direktør i Sogn og Fjordane elektrisitetsverk, Ola Mestad , professor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, Bente Rathe , visekonsernsjef i Gjensidige og Svein Rennemo , som har innehatt diverse stillinger i Statoil. Han har inntil nylig vært adm. direktør i Borealis. Han er nå selvstendig næringsdrivende.

Petoro a.s vil ha sitt forretningskontor i Stavanger.

Les mer om: