OFFSHORE

SDØE-andeler til Statoil og Hydro

En slik styrking er en forutsetning for å delprivatisere Statoil, noe NIF mener er nødvendig for å få et mer aktivt eierskap. Andre forutsetninger for delprivatisering er at Statoil beholder operatøransvar for gasstransport på norsk sokkel, og opprettholder ansvaret for å ivareta interessene i det som blir igjen av SDØE. Også øvrige operatører på norsk sokkel bør tilbys SDØE-andeler, hevder NIF i en pressemelding. Organisasjonen mener myndighetene må sørge for å skape og videreutvikle norske teknologi- og kunnskapsfortrinn, blant annet ved å styrke offshorerelatert forskning og utvikling. (hkn)

Les mer om: