OFFSHORE

Scana selger selskap

36 ansatte i Scana IOS Desco blir berørt av avtalen. Salget skal være ferdig innen 18. desember i år, hvis styrene i begge selskap godkjenner avtalen.

Scanas aktiviteter innen ventilsalg og –vedlikehold blir ikke berørt, men overføres til et nytt selskap i konsernet.

Aktivitetene som selges har en omsetning på om lag 69 millioner kroner i år. Varco er et av verdens ledende selskap innen produksjon og boreutstyr, og omsetter for om lag 980 millioner amerikanske dollar i året.

Nærhet til markedet

–Avtalen reflekterer behovet de globale leverandørene til olje- og gassindustrien har for en større lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene. Salget er et ledd i den pågående restruktureringsprosessen Scana er inne i, og et resultat av det årelange samarbeidet med Varco, sier Scanas konsernsjef, Rolf E. Ahlquist, i en kommentar, iføge en pressemelding.

Scana IOS Desco AS har tilhørt Scana-konsernet siden 1996. Selskapet har representert Varco på norsk kontinentalsokkel siden 1980, og driver med salg og service på boreutstyr og reservedeler.

Salget gir Scana får 55 millioner kroner i ny kapital.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.