OLJE OG GASS

– Saudi-Arabia kan bli nettoimportør i 2037

Kjetil Malkenes Hovland
24. mai 2011 - 15:51

Premisser for modellen:

Stevens' modell for Saudi-Arabia forutsetter at BNP-veksten utenfor oljesektoren er på 6,3 prosent i 2010-2014, deretter 5 prosent fra 2015

Oljeprisen holder seg på 77 dollar fatet

Veksten i innenlandsk energiforbruk er 90 prosent av veksten i GDP utenfor oljesektoren

Ingen nye oljereserver kommer til, men disse holder seg på 264,1 milliarder fat (2008)

Oljeproduksjonen følger en nedtappingspolitikk, og produksjonen øker ikke til over 12,5 millioner fat per dag

Et minimum på 1,5 millioner fat råolje per dag i reservekapasitet opprettholdes

Kilde: «Ending Dependence», Chatham House

NASJONENES OLJEAVHENGIGHET:  • I Indonesia, Malaysia og Norge har produksjonen allerede havnet på platå eller faller, men disse har klart å skape en variert økonomi og bærekraftig vekst
  • I Algerie kan ikke overgangen fra oljeavhengighet til gassavhengighet utsette behovet for alternative vekstkilder lenge
  • Saudi-Arabia, Iran og Kuwait vil eksportere olje på lang sikt, men trenger snart å utvikle ikke-fossile industrier som kan bidra til verdiskapningen
  • Nigeria og Kasakhstan kan produsere olje også etter det neste tiåret, og har tid på seg til å omstille økonomien
  • Angola, Aserbajdsjan og Øst-Timor har fått endret sine økonomier etter oljeutbygginger den senere tiden og er på et tidlig stadium av denne utviklingen

Kilde: «Ending Dependence», Chatham House

– Vi i Chatham House har det siste året vært involvert i et prosjekt med en rekke saudiarabiske partnere for å overtale regjeringen til å gjøre noe med den fantastiske økningen i det innenlandske energiforbruket, sier Paul Stevens.

Varsel

Han er professor emeritus ved Universitetet i Dundee og seniorforsker ved tenketanken Chatham House. Nå jobber han med å gjøre Saudi-Arabia mindre avhengige av de massive oljeinntektene som vil ta slutt.

Stevens viser et anslag over saudisk eksport til utlandet og det innenlandske forbruket.

– Her anslår vi at Saudi-Arabia blir nettoimportør i 2037. Da vi viste dette til en gruppe saudiere i Riyadh, var det en som sa: «Hvem skal vi importere fra?» Det er et veldig godt spørsmål, ler Stevens.

– Men disse grafene er bare et varsel om hvordan ting kan gå.Ingen seriøs spådom

Dette er ingen seriøs og nøyaktig spådom for når saudisk eksport faller, understreker Stevens. Tallet 2037 skal derfor ikke tas for god fisk (se faktaboks om premissene). Meningen med grafen er å vise at noe må gjøres hvis Saudi-Arabia skal være oljeeksportør lenger.

– Vi gjør en rekke antagelser i rapporten. Noen konservative anslag viser at forbedret energieffektivitet kan forlenge eksporten med ti år til omtrent 2048, peker Stevens, og legger til at mer fornybar energi kan forlenge eksporten med ytterligere noen år.

– Men dsom virkelig gjør en forskjell er hvis gass erstatter olje i det innenlandske forbruket. Det kan forlenge eksporten med ytterligere ti år, sier han.

I så fall kan Saudi-Arabia kanskje eksportere til anslagsvis 2060, selv om også dette årstallet ifølge Stevens er basert på en rekke antagelser. Spørsmålet er om Saudi-Arabia vil gjøre disse tiltakene.

Les også: – Må redusere oljeavhengigheten

– Trenger peak oil-plan

Kan eksportere lenger

– Er det realistisk?

– Jeg kan ikke se hvorfor ikke, om man bare tenker kreativt. Hvis rådet ditt til dem at «dere må bare øke de innenlandske energiprisene», kan du like godt spare deg flybilletten. Men det finnes andre valg, sier Stevens til Teknisk Ukeblad.

Det å øke energiprisene ville være det mest effektive virkemiddelet for å bremse veksten i det saudiske energiforbruket. Men dagens Midtøsten er preget av «den arabiske våren». Regimene er upopulære, og høyere energipriser ville trolig skape enda mer ustabilitet.

– Ideen om at du plutselig skal øke prisen på bensin og diesel er lite sannsynlig, sier Stevens.

– Jeg etterlater dere med et noe dystert perspektiv. Hvordan får vi overtalt Saudi-Arabia til å effektivisere energibruken, øke tilgangen til gass og ta i bruk mer fornybar energi? Jeg hater uttrykket «å tenke utenfor boksen», men det er nettopp det vi må, sier Stevens.Fra Aspo 9-konferansen i Brüssel 27.-29. april 2011. Fra Aspo 9-konferansen i Brüssel 27.-29. april 2011. Professor emeritus Paul Stevens ved Universitetet i Dundee og seniorforsker ved tenketanken Chatham House jobber med å gjøre Saudi-Arabia mindre avhengige av de massive oljeinntektene som hver dag renner inn i statskassen. Denne grafen er fra rapporten Ending Dependence fra Chatham House.
PETROLEUMSEKSPORT: Norge kan fortsatt eksportere noe olje og gass i 2055, ifølge bak-på-konvolutten-anslagene fra Chatham House. Andre oljenasjoner som Saudi-Arabia har betydelig kortere tid på seg til å omstille økonomien. Kjetil Malkenes Hovland

Trenger annen industri

Stevens og en kollega står også bak rapporten «Ending dependence» som tar for seg 12 oljenasjoner. Mange av dem vil oppleve store underskudd på statsbudsjettene etterhvert som oljeeksporten faller. Norge er unntaket fra regelen, siden vi har en «nesten bærekraftig» bruk av oljepenger.

– I de fleste av disse landene er inntektene utenfor oljesektoren ikke store nok til å dekke utgiftene på statsbudsjettet, sier Stevens.

Oljenasjoner som er ekstremt avhengige av inntektene fra sine fossile ressurser, må bygge ut annen industri for å variere økonomien, mener Stevens. I rapporten anslår han at land som Saudi-Arabia og Kasakhstan kan nå et produksjonsplatå før 2020, mens Iran og Kuwait kan holde seg på platå til 2050.– Må bryte makten

– Dette er en stor utfordring, sier han.

– De fleste store oljeprodusentene i denne regionen har prøvd å diversifisere økonomien sin, men det er vanskelig. Du trenger en sterk og dynamisk privat sektor. Men ofte er privat sektor begrenset av den økonomiske eliten.

Han mener den politiske og økonomiske makten til dagens elite må brytes hvis man skal lykkes i å utvikle nye og fremtidsrettede næringer.

– Jeg ser ikke det skje nå, sier han.

– Hvis du vil ha en dynamisk sektor utenfor oljebransjen må du ha en dynamisk privat sektor. Det får du ikke når den økonomiske eliten tar alle godbitene selv.

Les også: IEA er alvorlig bekymret

– Oljen krever mer energi

Dyr olje til 2013

Irak halverer oljemålet

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.