Sanddetektor gir mer olje

BP melder på sine hjemmesider at de ved hjelp av akustiske sanddetektorer som monteres på utsiden av produksjonsrørledninger har klart å øke produksjonen på Amethyst-feltet med 35.000 fat daglig. Med dagens oljepris betyr det ekstrainntekter på 6,2 millioner kroner daglig. Sanden oppdages ved at BP har tatt i bruk bergensfirmaet ClampOns sandetektorer.

- BP har tatt i bruk rundt 50 av våre DSP Particle monitors. Det er gledelig å se at de har så stor nytte av utstyret vårt, sier Tonje Dahl i Clampon.

Sand sliter ned utstyret

Sand er et stort problem i mange oljefelt. Når olje produseres i store mengder fra brønner i sandsteinsreservoarer som finnes i mange av feltene i Nordsjøen, følger det ofte sand med i væskestrømmen opp på produksjonsenhetene. Denne sanden kan forårsake store skader i ventiler, tette igjen innløpet på pumper og ødelegge separatorer og annet prosessutstyr.

Ved å oppdage sanden i tide, kan operatøren unngå at utstyr slites unødig, eller at det oppstår lekkasjer av olje og gass som igjen kan foråsake store katastrofer både for menneske, utstyr og miljø.

På Amethyst-feltet har BP montert sandetektorene slik at de kan oppdage hvilke soner i reservoaret som produserer sand. Dermed kan disse stenges av samtidig som produksjonen kan økes med fem prosent. Amethyst produserer nå rundt 600.000 fat olje daglig.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå