Sanddetektor gir mer olje

BP melder på sine hjemmesider at de ved hjelp av akustiske sanddetektorer som monteres på utsiden av produksjonsrørledninger har klart å øke produksjonen på Amethyst-feltet med 35.000 fat daglig. Med dagens oljepris betyr det ekstrainntekter på 6,2 millioner kroner daglig. Sanden oppdages ved at BP har tatt i bruk bergensfirmaet ClampOns sandetektorer.

- BP har tatt i bruk rundt 50 av våre DSP Particle monitors. Det er gledelig å se at de har så stor nytte av utstyret vårt, sier Tonje Dahl i Clampon.

Sand sliter ned utstyret

Sand er et stort problem i mange oljefelt. Når olje produseres i store mengder fra brønner i sandsteinsreservoarer som finnes i mange av feltene i Nordsjøen, følger det ofte sand med i væskestrømmen opp på produksjonsenhetene. Denne sanden kan forårsake store skader i ventiler, tette igjen innløpet på pumper og ødelegge separatorer og annet prosessutstyr.

Ved å oppdage sanden i tide, kan operatøren unngå at utstyr slites unødig, eller at det oppstår lekkasjer av olje og gass som igjen kan foråsake store katastrofer både for menneske, utstyr og miljø.

På Amethyst-feltet har BP montert sandetektorene slik at de kan oppdage hvilke soner i reservoaret som produserer sand. Dermed kan disse stenges av samtidig som produksjonen kan økes med fem prosent. Amethyst produserer nå rundt 600.000 fat olje daglig.