OFFSHORE

Samstemt støtte til naturgass

– Det er rene vitnemøtet, dette her, sa fylkesordfører Ole E. Øverland, da Møre og Romsdal fylkeskommune tirsdag inviterte partilederne til Molde for å si sin mening om ilandføring av naturgass.

For det var ikke måte på hvor samstemte politikerne var på valgkamp i fylket som kjemper om å få gass fra Ormen Lange-feltet til land. En etter en sto de fram og bekjente sin tro på og begeistring for naturgass. Først ut var statsministeren, som har vært sterk i troen på gass siden tida som olje- og energiminister.

– Vi ønsker gass i land, men da trenger vi virksomheter som skal ha mye gass. Et alternativ er gasskraftverk, sa Jens Stoltenberg under et seminar om Ormen Lange i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune og Moldejazz.

Begeistring

Statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik fulgte opp ved å avkrefte at sentrumspartiene er negative til bruk av naturgass.

– Kristelig Folkeparti støtter satsing på naturgass, men det må skje på en næringsmessig og miljømessig god måte, sa Bondevik. Partiet hans forutsetter at bruk av naturgass i Norge skjer innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser.

– Vi må unngå å bli råvarenasjon i forhold til naturgass, mener Senterpartiets leder Odd Roger Enoksen.

– Nye anvendelsesområder for naturgass må være sentralt. Vi som myndigheter må legge til rette for det, sa Enoksen.

Også Venstres leder Lars Sponheim lover støtte til kampen for å få naturgass til land: – Vi ønsker ilandføring og alle muligheter som ligger der.

Norsk Hydros prosjektleder Thor Tangen for Ormen Lange-utbyggingen er nøktern i forhold til politikernes gassbegeistring og hva det kan bety for prosjektet videre.

– De sier gassen bør i land, ikke skal i land, sier han til tekblad.no.

Dyrt på land

Tangen understreker at den viktigste oppgaven nå er å finne fram til det aller beste ilandføringsalternativet. Det skal senere vurderes opp mot utbyggingsløsninger til havs.

Foreløpig er ilandføringsalternativene flere milliarder kroner dyrere enn offshoreløsninger. Dette kostnadsgapet må politikere og samfunnet for øvrig være med på å dekke for at det skal være bedriftsøkonomisk interessant for Hydro å føre gassen i land.

– Vi må finne elementer slik at bedriftsøkonomien og samfunnsøkonomien kan møtes på en bedre måte, sier Tangen.

Les mer om: