OFFSHORE

Sammen om Haltenbanken

Oljeinstallasjonene i Norskehavet begynner å bli modne for oppgraderinger og ombygginger. Hensikten med å etablere det nye selskapet er å vinne de store kontraktene som nå kommer for oppgraderinger og vedlikehold på offshoreinstallasjonene i Norskehavet. Hittil har store deler av dette arbeide gått til konkurrentene.

Gjennom det nye samarbeidsselskapet ønsker partene å utvikle ny teknologi for offshoremarkedet, blant annet ved å samarbeide med andre teknologibedrifter og institusjoner i Midt-Norge. Norskehavet antas å bli den delen av norsk sokkel som etter hvert vil ha størst vekst i aktivitetene, opplyser Jarle Tautra i Aker Olje og Gass.

Les mer om: