Sammen om bunnen

Målet er å analysere hvordan selskapene kan utvikle standardiserte, kompakte, fjernstyrte moduler som plasseres på havbunnen.

Samarbeidet kan resultere i klare overslag over hva det vil koste å videreutvikle eksisterende teknologi til prosessanlegg som kan stå på store havdyp. Prosjektgrupper i Norge, Storbritannia og USA skal delta, og studien skal etter planen være ferdig i løpet av mars, skriver Kværner i en pressemelding.

De venter resultater i form av nye, effektive prosesseringsanlegg under vann, økt utvinningsgrad fra reservoarene og nye teknologiske løsninger anvendelige også for andre typer prosesseringsanlegg, samt grunnlag for videre samarbeid.

Les mer om: