OFFSHORE

Samlet styrke

SOKKELEN HAR NÅDD et modent stadium og norsk oljeindustri står foran store endringer. Konkurransen er skjerpet fordi de store internasjonale oljeselskapene har slått seg sammen, men det er også viktig å ta vare på og videreutvikle de kunnskapene og den erfaringen vi har skaffet gjennom 30 år med olje og gassvirksomhet på norsk sokkel.

I fjor slukte Norsk Hydro Saga Petroleum. Dermed ble både Hydro og det tidligere Saga sunnere bedrifter. I år har ABB ervervet Umoe ASA med hovedvekt på olje og gassvirksomhet. ABB og Umoe er dermed styrket i konkurransen om nybygging og vedlikehold på sokkelen. Nå er også sommerens store finansdrama i gang; en prosess som omfatter sammensmelting av Kværner og Aker Maritime. Dersom dette skjer, vil det på mange måter bryte med den norske holdningen om at den sterkeste er den som står alene.

Høyst sannsynlig vil Aker og Kværner gå styrket ut av en sammenslutning. Sammen har selskapene en teknologi og kunnskapsbase som kan trekke norsk leverandørindustri ut over landets grenser. For første gang kan en norsk gruppering konkurrere internasjonalt med leveranser av mer enn ingeniørtjenester – fordi større deler av det nødvendige utstyret finnes innenfor bedriftens produktspekter. Følgene blir bedre inntjening på de store oppdragene og bedre økonomi i selskapet, mer substans og til syvende og sist, sikrere arbeidsplasser.

Hvis ikke selskapene finner hverandre, vil vi beklage dette. Vi tror at en sammenslutning vil gavne samfunnet best når vi nå går inn i det globale århundret. Det er ikke nødvendig for verken Aker Maritime eller Kværner å konkurrere hverandre i hjel på hjemmemarked. Det har de gjort forsøk på frem til nå.

Les mer om: