Samferdselsdepartementet vil gå gjennom organiseringen av veisektoren

Samferdselsministeren vil få belyst hva etableringen av Nye Veier har betydd for veisektoren i stort.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring hos Statens vegvesens trafikkstasjon på Risløkka i Oslo, våren 2023.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på befaring hos Statens vegvesens trafikkstasjon på Risløkka i Oslo, våren 2023. Foto: Samferdselsdepartementet
16. juni 2023 - 13:53

– Jeg er opptatt av å få belyst hva etableringen av Nye Veier har betydd for veisektoren i stort; om dagens organisering bidrar til politisk styring og til målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Nå lyser vi ut et oppdrag med nettopp dette temaet. Det er en viktig milstolpe i regjeringens arbeid med å utrede organiseringen av veisektoren, sier Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

I Hurdalsplattformen ble det varslet at regjeringen ønsker å utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veiene skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere kan bidra til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljø og mindre sammenhengende utbygging.

Bakgrunnen for det er de store endringene i sektoren, som er knyttet til både etableringen av Nye Veier og avviklingen av sams veiadministrasjon.

Regjeringen fikk mange gode innspill både da den inviterte til møte om organisering av veisektoren i 2022, og skriftlig i etterkant av møtet. Både grenseflaten mellom staten og fylkene, og arbeidsdelingen mellom Statens vegvesen på statlig side ble løftet fram som problematisk, heter det i meldingen.

Nå lyser Samferdselsdepartementet ut et eksternt oppdrag for å vurdere om dagens organisering av veisektoren på statlig nivå samlet sett bidrar til effektiv ressursutnytting, politisk styring og ivaretaking av de overordnede målene  i Nasjonal transportplan (NTP).

– Selv om vi ikke gjør en evaluering av oppløsningen av sams vegadministrasjon nå, betyr ikke det at vi ikke tar tak i de problemstillingene vi og andre erfarer etter omorganiseringen. I dette arbeidet blir det også relevant å følge opp kritikken fra Riksrevisjonens rapport om drift og vedlikehold – en rapport jeg tar på alvor, sier Nygård i meldingen.

Samferdselsdepartementet legger opp til at denne delen av arbeidet blir håndtert gjennom dialog med fylkeskommunene/KS, Statens vegvesen og Nye Veier, slik at en sammen kan se på eventuelle behov for justeringer av arbeidsform innen nåværende ansvarsdeling.

Departementet ønsker å oppnå effektiv bruk av ressursene i sektoren, bedre informasjonsflyt, beredskap, rolledeling og samarbeid. Departementet legger opp til en omtale i Nasjonal transportplan, som blir lagt fram neste vår.

– Vi er opptatt av å spille på lag med de gode fagmiljøene våre. Vi vet at det jobber mange flinke fagfolk i denne sektoren, og mange av dem har strukket seg langt for å levere godt, til tross for at omorganiseringen har krevd mye krefter de siste årene, sier Nygård.

Les også

Ny rapport: «Nye Veier» har gitt mer vei for pengene

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.