MOTOR

Samferdsel kan lammes av tøffere klima

Riksveg 13 gjennom Myrkdalen er alt annet enn trygg. Fra og med vinteren 2008/2009 er den farligste strekningen erstattet med tunnel.
Riksveg 13 gjennom Myrkdalen er alt annet enn trygg. Fra og med vinteren 2008/2009 er den farligste strekningen erstattet med tunnel. Bilde: Vidar Herre, Hordaland

Klimaendringer vil føre til at veier vaskes vekk, flyplasser oftere stenges og at havneanlegg ødelegges. Samtidig må vi forberede oss på flere forlis, ustabile brukonstruksjoner og flere ras og skader på jernbanelinjene.

Påvirker alle sektorer

Det framgår av en forstudie Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har laget til Nasjonal Transportplan 2010-2019, som Teknisk Ukeblad har skrevet tidligere og som Aftenposten viser til i dag.Rapporten er basert på de varslede klimaendringene fra Meteorologisk institutt i forskningsprosjektet RegClim.

I rapporten står det at klimaendringene vil kreve store reinvesteringer og tyngre vedlikeholdstiltak. Den økte frekvensen av ekstremvær vil redusere framkommeligheten for samtlige sektorer.

Les TU-saken her:

Nedbør og ras

For veiene blir ras, skred og steinsprang et økende problem, i tillegg til flere flommer. Dette gjør at dreneringssystemene må oppgraderes på mange riks- og fylkesveier.

Ras- og skredfare, i tillegg til erosjon, blir de største problemene for jernbanen, mens flyplassene vil få utfordringer med økte nedbørsmengder, endringer i vindretninger og temperaturforhold og økt stormfrekvens.

For skipsfarten blir utfordringen størst for eldre havneanlegg som er dimensjonert for en 50-årsbølge etter erfaringer fra forrige århundre, skriver Aftenposten.

Ukjent kostnad

Hvor mye det vil koste å være forberedt på klimaendringene er uklart.

– Vi er i begynnelsen av et større klima- og transportprosjekt som skal gå over fire år. Vi har satt av 20 millioner kroner til å se på hvilke tilpasninger som skal gjøres for å unngå ubehageligheter, sier Jan Otto Larsen i Statens vegvesen til Aftenposten. Han har ledet arbeidet med rapporten.

Samferdselsdepartementet vil legge frem sine kostnadsberegninger som en del av Nasjonal transportplan i januar.

Les mer om: